Direktsändning

SM 2017  
Just nu: Turneringen är avslutadUppdaterat 2017-02-26 16:51
Kontakten med tävlingsdatorn verkar ha brutits

Rond 1
Martin Bender - Greger Nässén 365 - 324STAlI(NI)ST
Roland Olsson - Gerd Forss 388 - 319ORaLSEX
Björn Ericson - Sebastian Boukachabia 381 - 316SMAKREN
Paul Eberhardsson - Anna Andersson 320 - 408INFETTaSTORdIA
Johannes Åman Pohjola - Henrik Johansson 372 - 466OKTA(E)DERSC(E)NVAnA KATEDeR
Johan Rönnblom - Henrik Jonés 403 - 347TRANSit(O)
Snittpoäng: 367

Rond 2
Johan Rönnblom - Greger Nässén 347 - 418SEGLAReNIT(T)IOeN
Henrik Jonés - Johannes Åman Pohjola 389 - 277V(A)LSTRId
Henrik Johansson - Paul Eberhardsson 285 - 394GRaNRiS
Anna Andersson - Björn Ericson 302 - 326(I)NnEKATT
Sebastian Boukachabia - Roland Olsson 331 - 388FASCISM NORRSi(D)A
Gerd Forss - Martin Bender 306 - 414KÄRANDE LINOljA
Snittpoäng: 348

Rond 3
Martin Bender - Sebastian Boukachabia 458 - 308HAnDTAG ISOLERA
Roland Olsson - Anna Andersson 397 - 266MaSS(A)VED
Björn Ericson - Henrik Johansson 352 - 332SäRSK(O)LA
Paul Eberhardsson - Henrik Jonés 442 - 330GNATARE EKvATORTELEGRA(F)
Johannes Åman Pohjola - Johan Rönnblom 340 - 331(A)VSEEnDEORGANIS(T)
Greger Nässén - Gerd Forss 236 - 383
Snittpoäng: 348

Rond 4
Johannes Åman Pohjola - Greger Nässén 380 - 290BENLINd(A)
Johan Rönnblom - Paul Eberhardsson 310 - 431SLÄn(G)BIL
Henrik Jonés - Björn Ericson 327 - 391ASiATIS(K)
Henrik Johansson - Roland Olsson 392 - 292DATERI(N)G SPEXARe
Anna Andersson - Martin Bender 357 - 361SAmVETE
Sebastian Boukachabia - Gerd Forss 374 - 377KUR(T)ISaNSTiL(G)RAD
Snittpoäng: 357

Rond 5
Martin Bender - Henrik Johansson 406 - 282lASTRUM
Roland Olsson - Henrik Jonés 478 - 278ALlIERA SENTENS (M)URSTOCk
Björn Ericson - Johan Rönnblom 381 - 463PORTIeR FÖRVÄR(R)a
Paul Eberhardsson - Johannes Åman Pohjola 361 - 386STELBEN(T)MO(U)SSERA IDETOrk(A)
Gerd Forss - Anna Andersson 380 - 300iNORDNA
Greger Nässén - Sebastian Boukachabia 330 - 384HE(D)RANDEINhÖSTA
Snittpoäng: 369

Rond 6
Paul Eberhardsson - Greger Nässén 344 - 315ScENERI
Johannes Åman Pohjola - Björn Ericson 299 - 442DATALOGTABASCo ENpLANS
Johan Rönnblom - Roland Olsson 344 - 400SA(N)DKORN (N)ATTKAFE
Henrik Jonés - Martin Bender 375 - 361GATSTENLIBeR(T)iN
Henrik Johansson - Gerd Forss 326 - 351GEN(I)DrAG
Anna Andersson - Sebastian Boukachabia 404 - 367*(R)ENLOTSa DiSKARE
Snittpoäng: 361

Rond 7
Martin Bender - Johan Rönnblom 347 - 395TIDSrAMSLAGTRÄ
Roland Olsson - Johannes Åman Pohjola 322 - 314
Björn Ericson - Paul Eberhardsson 361 - 338SÄTTArEvILDK(A)TT
Sebastian Boukachabia - Henrik Johansson 332 - 404(L)iNjEDOP KONSTRA
Gerd Forss - Henrik Jonés 441 - 384TONFISkEMIGRAn(T)
Greger Nässén - Anna Andersson 311 - 340STORBI(L)dSLAVERI
Snittpoäng: 357

Rond 8
Björn Ericson - Greger Nässén 364 - 345SYMPatI
Paul Eberhardsson - Roland Olsson 363 - 374SK(I)RNINgÄNGSRU(T)A FRAMDEL
Johannes Åman Pohjola - Martin Bender 376 - 378SOLBAnA(S)TÅNDARE
Johan Rönnblom - Gerd Forss 320 - 359ANRÄTtA
Henrik Jonés - Sebastian Boukachabia 150 - 0
Henrik Johansson - Anna Andersson 388 - 236
Snittpoäng: 304

Rond 9
Martin Bender - Paul Eberhardsson 372 - 341EDiTIONaN(T)IPATI
Roland Olsson - Björn Ericson 300 - 454ALlIANS(UT)SÄNDARE ÅRSR(Ä)NTA
Anna Andersson - Henrik Jonés 400 - 295*(S)MÖRSmaK
Sebastian Boukachabia - Johan Rönnblom 0 - 150
Gerd Forss - Johannes Åman Pohjola 372 - 276GLiTTER STUNDOm
Greger Nässén - Henrik Johansson 312 - 372AVkORTAGNISTRa
Snittpoäng: 304

Rond 10
Roland Olsson - Greger Nässén 364 - 316nEPOTI(S)MoRENLIG
Björn Ericson - Martin Bender 320 - 376SMULTIt
Paul Eberhardsson - Gerd Forss 321 - 358ENdASTE
Johannes Åman Pohjola - Sebastian Boukachabia 150 - 0
Johan Rönnblom - Anna Andersson 342 - 327
Henrik Jonés - Henrik Johansson 318 - 418SArDI(S)KAPoLKETT
Snittpoäng: 301

Rond 11
Martin Bender - Roland Olsson 366 - 450OSKa(D)LIG PALMETT BEROEN(D)E
Henrik Johansson - Johan Rönnblom 369 - 344KERATIn*ÖLSTINn
Anna Andersson - Johannes Åman Pohjola 357 - 389ENsTAKA
Sebastian Boukachabia - Paul Eberhardsson 0 - 150
Gerd Forss - Björn Ericson 358 - 439BEkOSTATA(N)DGÅRD GLA(N)SLÖS
Greger Nässén - Henrik Jonés 360 - 422ROSTNI(N)gSTUNDoM
Snittpoäng: 334

Rond 12
Björn Ericson - Roland Olsson 368 - 375RYTANDEKANtSP(E)L ADRE(S)SAT
Gerd Forss - Martin Bender 365 - 400ORIENTA(l)(S)TUNDlIG
Henrik Johansson - Paul Eberhardsson 369 - 337NOTVARp MENAG(E)rI
Johan Rönnblom - Johannes Åman Pohjola 286 - 352DIAmETE(R)
Anna Andersson - Henrik Jonés 294 - 364KrISTNa
Ej spelat:
Sebastian Boukachabia
Frirond:
Greger Nässén
Snittpoäng: 351