Direktsändning

Göteborg Open 2018  
Just nu: Turneringen är avslutadUppdaterat 2018-05-06 18:28
Kontakten med tävlingsdatorn verkar ha brutits

Rond 1
Sebastian Boukachabia - Pia Mattsson 376 - 357AgITERASLAGsID(A)
Gustaf Gimstedt - Hilda Forss 386 - 285LASRING MoRDISK
Kalle Magnér - Mattias Persson 422 - 342BRISErAVäNDNI(N)G
Johannes Åman Pohjola - Johan Berner 380 - 315KRANIAL
Åsa Florholm - Roland Olsson 366 - 368GENETIk
Henrik Johansson - Julia Jacobsson 434 - 262mAG(I)STER
Anders Apoy - Sonny Apoy 368 - 313uTBRäND
Jonathan Ljungberg - Åsa Sjödin 387 - 227
Alexandra Svanteson - David Tiberg 446 - 222SPeLARe
Gerd Forss - Åke Qvarfordt 457 - 287SLÄNTRA TIDniNG
Snittpoäng: 350

Rond 2
Sebastian Boukachabia - Gustaf Gimstedt 388 - 322TENTA(K)ELSKOTAre
Roland Olsson - Henrik Johansson 396 - 260pLAST(I)SK TORDaTS
Alexandra Svanteson - Anders Apoy 424 - 307BLEKRöD KORSTåG
Johannes Åman Pohjola - Jonathan Ljungberg 429 - 398B(A)GATELL TONSKA(L)ASNARARE (M)OTSVARa
Gerd Forss - Kalle Magnér 326 - 386NoRDLIg
Åsa Sjödin - Julia Jacobsson 268 - 378ASPIR(A)NT
Åke Qvarfordt - Johan Berner 385 - 291(O)SuNDHET
Pia Mattsson - Sonny Apoy 414 - 346SOlSIDA BeGR(Ä)NSA
Mattias Persson - Hilda Forss 408 - 245KlUSTER
David Tiberg - Åsa Florholm 350 - 281
Snittpoäng: 350

Rond 3
Sebastian Boukachabia - Johannes Åman Pohjola 371 - 404*STORGAT(A) RESONÖR
Roland Olsson - Alexandra Svanteson 413 - 358STRANDA *SpO(R)TARESkRAT(T)IG
Jonathan Ljungberg - Kalle Magnér 404 - 334OLjEPA(L)MStUDERA
Henrik Johansson - Pia Mattsson 437 - 266
Mattias Persson - Gerd Forss 367 - 346
Anders Apoy - David Tiberg 297 - 320
Julia Jacobsson - Gustaf Gimstedt 297 - 361(T)ANDKötT
Sonny Apoy - Åke Qvarfordt 338 - 411OSAKLIGSJUKvÅR(D)
Åsa Sjödin - Åsa Florholm 389 - 369BENRÖTA(S)iNISTER
Johan Berner - Hilda Forss 444 - 359tEMPORÄ(R) *ROSTANDSANITeT
Snittpoäng: 364

Rond 4
Roland Olsson - Johannes Åman Pohjola 402 - 345TALLIUm ISOlERA
Åke Qvarfordt - Gustaf Gimstedt 398 - 358STRÄcKA STuDERAROTA(T)ION
Mattias Persson - Jonathan Ljungberg 341 - 387(G)RASSeRA ATAVISM
David Tiberg - Henrik Johansson 307 - 384SLUgHETANmODER
Kalle Magnér - Sebastian Boukachabia 384 - 417HALVErAgARANTI
Alexandra Svanteson - Åsa Sjödin 377 - 439RÖKRUTA RInGARE APOSTEL
Pia Mattsson - Gerd Forss 398 - 336ANORDNASpEL(F)ORm
Julia Jacobsson - Anders Apoy 391 - 331TOgOLES
Sonny Apoy - Johan Berner 377 - 391TARVLIGSPAnIEN BANeSÅR
Hilda Forss - Åsa Florholm 342 - 386HoVRING
Snittpoäng: 375

Rond 5
Sebastian Boukachabia - Roland Olsson 346 - 287
Henrik Johansson - Johannes Åman Pohjola 341 - 411STATUER(A)HArSTEK (G)LASkÄRL
Åke Qvarfordt - Jonathan Ljungberg 275 - 396DiSKARe
Pia Mattsson - Mattias Persson 332 - 353S(K)RoVLIg
Kalle Magnér - Åsa Sjödin 328 - 351ORGa(N)ISTMAESTRO
Gustaf Gimstedt - Johan Berner 243 - 474PSYKkRI(G) SaMKÖRA
Julia Jacobsson - Alexandra Svanteson 295 - 343
Gerd Forss - David Tiberg 355 - 349SMATtErDIPSOMA(N)
Åsa Florholm - Anders Apoy 277 - 404ÖSReGNA
Hilda Forss - Sonny Apoy 384 - 299fUNDERA
Snittpoäng: 342

Rond 6
Jonathan Ljungberg - Roland Olsson 458 - 246SKILJAR(E) *ORDPR(A)Kt fETAOST
Åke Qvarfordt - Sebastian Boukachabia 327 - 438RASRiSK TRANDaN(S)
Johannes Åman Pohjola - Åsa Sjödin 500 - 262TRÄnING N(I)TRoGEN
Johan Berner - Henrik Johansson 358 - 400STATER(IN)GaNTILOP
Alexandra Svanteson - Mattias Persson 370 - 384SPÅRArE
Anders Apoy - Gustaf Gimstedt 295 - 383B(L)AnDRAS
Kalle Magnér - Pia Mattsson 350 - 380eMANERAIRISErA
Gerd Forss - Julia Jacobsson 371 - 430STäNGELGODSINT GLIDARE
Hilda Forss - David Tiberg 410 - 336TaNGERA LANSERAFÖrSTO(R)A
Åsa Florholm - Sonny Apoy 325 - 411SLARVEr STIGArE
Snittpoäng: 372

Rond 7
Johannes Åman Pohjola - Mattias Persson 406 - 298(A)RTONDEl
Jonathan Ljungberg - Sebastian Boukachabia 324 - 379ÖVERDEl
Gustaf Gimstedt - Henrik Johansson 374 - 380*f(ÖR)vRIDEN
Roland Olsson - Julia Jacobsson 420 - 343ENFIlIG SAMARITGESTaLT
Pia Mattsson - Alexandra Svanteson 424 - 324AMNeSTI
Åsa Sjödin - Åke Qvarfordt 268 - 444ADERTON TYSKlAN(D)
Johan Berner - David Tiberg 368 - 356DRAKbåT
Hilda Forss - Anders Apoy 265 - 351
Åsa Florholm - Gerd Forss 382 - 280
Sonny Apoy - Kalle Magnér 378 - 328KAPAbELLATMaSK
Snittpoäng: 355

Rond 8
Åke Qvarfordt - Johannes Åman Pohjola 335 - 377IDEROmA(N)
Henrik Johansson - Sebastian Boukachabia 358 - 375I(N)DExERA LANSErA
Pia Mattsson - Jonathan Ljungberg 412 - 381GoLVLI(S)T (A)DAPTERAK(o)LKRAFt
Johan Berner - Roland Olsson 377 - 468TIMGLASDURATiO(N) *(M)UTmEDEL
Gustaf Gimstedt - Mattias Persson 308 - 368(D)UNKANdE
Åsa Sjödin - Anders Apoy 286 - 345
Julia Jacobsson - Kalle Magnér 459 - 274SMåSTAD MITTRAD
Åsa Florholm - Alexandra Svanteson 297 - 406ANImERA
David Tiberg - Sonny Apoy 312 - 439INTERNA(T)
Hilda Forss - Gerd Forss 332 - 378RÖjNING
Snittpoäng: 364

Rond 9
Mattias Persson - Sebastian Boukachabia 300 - 430DEtONIk
Johannes Åman Pohjola - Pia Mattsson 332 - 288
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 413 - 313(G)RaVSTEN LÖSANDE
Jonathan Ljungberg - Henrik Johansson 336 - 323
Alexandra Svanteson - Johan Berner 398 - 444PAsSNIN(G)(S)PRATTLA MAnAGER
Sonny Apoy - Julia Jacobsson 313 - 359DESIgNA
Anders Apoy - Gerd Forss 274 - 391
David Tiberg - Gustaf Gimstedt 397 - 331NEDRESA INUnDERFÖRSLaG
Åsa Sjödin - Hilda Forss 339 - 337
Kalle Magnér - Åsa Florholm 354 - 370INnERÖR(A)
Snittpoäng: 352

Rond 10
Julia Jacobsson - Johannes Åman Pohjola 337 - 282
Johan Berner - Sebastian Boukachabia 448 - 309MATPRISINDOnES
Mattias Persson - Roland Olsson 293 - 443MILiTAN(T)(D)IAMETeR
Gerd Forss - Jonathan Ljungberg 368 - 344SPONsRA(N)OMINERA
Henrik Johansson - Alexandra Svanteson 306 - 395
Anders Apoy - Pia Mattsson 352 - 334(F)ÖRSEGla
Sonny Apoy - Åsa Sjödin 374 - 333TROTTeL
David Tiberg - Åke Qvarfordt 355 - 319STÅ(N)dARE
Gustaf Gimstedt - Åsa Florholm 358 - 332
Hilda Forss - Kalle Magnér 265 - 369(S)TENKAka
Snittpoäng: 346

Rond 11
Roland Olsson - Pia Mattsson 419 - 438(B)LoDSTENReLEASE
Alexandra Svanteson - Johannes Åman Pohjola 290 - 366(A)RTsKILd
Sebastian Boukachabia - Julia Jacobsson 420 - 343SELLErIAnDROID
Jonathan Ljungberg - Johan Berner 321 - 403TROPIsK
Mattias Persson - Anders Apoy 377 - 233SERVeRA
Åsa Sjödin - Gerd Forss 317 - 415STRAPA(T)S*(O)SKÄNDAd
Åsa Florholm - Henrik Johansson 353 - 322
Åke Qvarfordt - Hilda Forss 288 - 301
Kalle Magnér - David Tiberg 405 - 252ABDI(K)ErA
Sonny Apoy - Gustaf Gimstedt 364 - 391ÖDESTrOSACKaRO(S)
Snittpoäng: 351

Rond 12
Sebastian Boukachabia - Gerd Forss 469 - 296(N)EDTYStA
Johannes Åman Pohjola - Anders Apoy 481 - 228SATIRI(S)K ANTR(A)CIT dOMSAGA
Gustaf Gimstedt - Roland Olsson 288 - 379KARELEN LÄrANDE
Julia Jacobsson - Johan Berner 394 - 341StARTURLAtINSK
Henrik Johansson - Mattias Persson 382 - 340*oRTSPL(A)N
Jonathan Ljungberg - Åsa Florholm 432 - 291OrDSKA(T)T
Pia Mattsson - Hilda Forss 383 - 282TANDlÖS
Sonny Apoy - Alexandra Svanteson 339 - 318TENO(R)SAx
David Tiberg - Åsa Sjödin 301 - 366
Kalle Magnér - Åke Qvarfordt 396 - 289KASTRAT
Snittpoäng: 350