Direktsändning

KAROLIN 2018  
Just nu: Turneringen är avslutadUppdaterat 2018-06-06 18:16
Kontakten med tävlingsdatorn verkar ha brutits

Rond 1
Julia Jacobsson - Mikael Brenning 324 - 393GENESIS
Åsa Florholm - Gunnar Andersson 333 - 510PRO(S)TATa SNiRKEL
Anna Andersson - Claes von Hofsten 344 - 270
Karin Anderberg - Gerd Forss 370 - 381(D)RESSERAMORrNIN(G)
Monica Ringheim - Jan Johansson 374 - 303(A)nSVARIG
Erik Elvers - Marianne Mattsson 441 - 271TANDVAL EKOloGI
Åke Qvarfordt - David Tiberg 307 - 255
Snittpoäng: 348

Rond 2
Gerd Forss - Gunnar Andersson 387 - 405MOTI(V)ERA (K)ORTSpEL
Mikael Brenning - Erik Elvers 160 - 310KV(A)RStAD
Åke Qvarfordt - Anna Andersson 325 - 420SKRiNDA
Claes von Hofsten - Monica Ringheim 359 - 387ÄdELGAs
Marianne Mattsson - Karin Anderberg 299 - 405
Julia Jacobsson - Åsa Florholm 300 - 408KNASTER
David Tiberg - Jan Johansson 296 - 322STOR(S)tAD
Snittpoäng: 342

Rond 3
Gunnar Andersson - Anna Andersson 385 - 329BARN(S)ItS
Monica Ringheim - Erik Elvers 288 - 341
Åsa Florholm - Åke Qvarfordt 358 - 357
Gerd Forss - Mikael Brenning 413 - 251ANsIKtE
Jan Johansson - Karin Anderberg 347 - 366SPATTIg
Marianne Mattsson - Claes von Hofsten 301 - 356
David Tiberg - Julia Jacobsson 306 - 375UTMYNnA LAMINaT
Snittpoäng: 341

Rond 4
Erik Elvers - Gunnar Andersson 325 - 346
Anna Andersson - Åsa Florholm 369 - 366VåRVÄDE(R)KALsONG
Gerd Forss - Monica Ringheim 328 - 325
Claes von Hofsten - Karin Anderberg 371 - 314TEXtRAD
Jan Johansson - Åke Qvarfordt 409 - 296
Mikael Brenning - David Tiberg 272 - 310
Marianne Mattsson - Julia Jacobsson 334 - 406ANEKDot
Snittpoäng: 341

Rond 5
Gunnar Andersson - Jan Johansson 372 - 318E(N)vISHETSYNTARe
Erik Elvers - Gerd Forss 287 - 367
Karin Anderberg - Anna Andersson 337 - 345
Åsa Florholm - Claes von Hofsten 454 - 330APERITi(F)HORnIST
Monica Ringheim - Julia Jacobsson 379 - 301avSTYRA
Mikael Brenning - Åke Qvarfordt 337 - 337
David Tiberg - Marianne Mattsson 285 - 289
Snittpoäng: 338

Rond 6
Gunnar Andersson - Monica Ringheim 392 - 422REKTiONRÄTTs(L)IG
Anna Andersson - Gerd Forss 379 - 358(S)KApELSE
Åsa Florholm - Erik Elvers 359 - 314UTBJUDA
Karin Anderberg - Julia Jacobsson 374 - 287
Jan Johansson - Mikael Brenning 414 - 279SKRItTA
Claes von Hofsten - David Tiberg 361 - 241
Åke Qvarfordt - Marianne Mattsson 363 - 284LASTINg
Snittpoäng: 345

Rond 7
Gunnar Andersson - Karin Anderberg 430 - 263(F)ÖRSäKRA
Monica Ringheim - Anna Andersson 372 - 300
Gerd Forss - Åsa Florholm 363 - 337STiLREN
Jan Johansson - Claes von Hofsten 297 - 338TRADINg
David Tiberg - Erik Elvers 333 - 369UTBREDAPrÄ(S)TMAN
Julia Jacobsson - Åke Qvarfordt 412 - 356OrD(S)KATT ANDETaG
Mikael Brenning - Marianne Mattsson 333 - 285
Snittpoäng: 342