Direktsändning

Stockholm 2019  
Just nu: Turneringen är avslutadUppdaterat 2019-01-27 16:50
Kontakten med tävlingsdatorn verkar ha brutits

Rond 1
Åsa Florholm - Alexandra Svantesson 344 - 411SVETTAs S(K)OTTArE
Pia Mattsson - Marianne Mattsson 365 - 243
Malin Ståhlner - Anders Apoy 307 - 393LAMINAt
Turid Petersson - Erik Elvers 320 - 349ROSTERi
Gunnar Andersson - Gerd Forss 408 - 390R(I)DSKOLARE(N)tORKA FÅNt(R)ATT
Anna Andersson - Roland Olsson 390 - 415UTBREdD (O)GENERADvARGTAN(D)
Sonny Apoy - Claes von Hofsten 340 - 332
Monica Envall - Monica Ringheim 345 - 297
Snittpoäng: 353

Rond 2
Alexandra Svantesson - Erik Elvers 406 - 361KAtTUN(G)E(P)SALtARE
Monica Envall - Gunnar Andersson 314 - 437OSTmASk TULLARE
Roland Olsson - Pia Mattsson 354 - 362BeToN(I)NG
Anders Apoy - Sonny Apoy 307 - 320
Monica Ringheim - Malin Ståhlner 395 - 337REN(S)nINg
Gerd Forss - Turid Petersson 272 - 359kLANDeR
Marianne Mattsson - Claes von Hofsten 283 - 338
Åsa Florholm - Anna Andersson 339 - 423ELSkATT DiSKANT
Snittpoäng: 350

Rond 3
Alexandra Svantesson - Pia Mattsson 408 - 424dR(E)SSING *SLiNDER*IBLANDA
Gunnar Andersson - Sonny Apoy 411 - 334(S)ORGEBUd
Erik Elvers - Roland Olsson 427 - 321PARkLEK SkROCKA
Anders Apoy - Turid Petersson 300 - 389AnORDNA (S)TÄDNInG
Monica Ringheim - Anna Andersson 337 - 287MÅLAnDE
Claes von Hofsten - Monica Envall 345 - 298
Gerd Forss - Marianne Mattsson 438 - 331(E)MiGRAnTHÄLSENA
Malin Ståhlner - Åsa Florholm 434 - 343TALScEN AZERISK
Snittpoäng: 364

Rond 4
Pia Mattsson - Gunnar Andersson 280 - 384sVA(R)TROT
Sonny Apoy - Alexandra Svantesson 293 - 380
Turid Petersson - Monica Ringheim 447 - 389rE(S)TNOTA
Erik Elvers - Claes von Hofsten 343 - 346
Anna Andersson - Monica Envall 430 - 297EKvATOR
Roland Olsson - Malin Ståhlner 467 - 336OTrE(N)DIG SAKNING(S)TORMASt
Gerd Forss - Anders Apoy 409 - 349StILREN SNÖ(S)kRED
Marianne Mattsson - Åsa Florholm 331 - 336
Snittpoäng: 364

Rond 5
Gunnar Andersson - Alexandra Svantesson 423 - 314(R)ENSLAkT ÄLSKARE
Claes von Hofsten - Turid Petersson 406 - 281LAtINER
Pia Mattsson - Gerd Forss 394 - 322ST(O)lsBEN
Sonny Apoy - Monica Ringheim 338 - 380ONORmAL
Erik Elvers - Anna Andersson 345 - 458FRIS(E)DEL (S)ATINErA
Roland Olsson - Monica Envall 443 - 271VINDSTö(T)SNITsEL
Åsa Florholm - Anders Apoy 350 - 345RIK(S)LARmAN(B)RINgA
Marianne Mattsson - Malin Ståhlner 261 - 355
Snittpoäng: 355

Rond 6
Claes von Hofsten - Gunnar Andersson 335 - 403POME(R)ANS
Anna Andersson - Pia Mattsson 335 - 347TATUeRA
Monica Ringheim - Roland Olsson 389 - 433UTKASTA(D) PO(S)TLÅDA KONSERt
Turid Petersson - Alexandra Svantesson 342 - 414FRISERa
Malin Ståhlner - Gerd Forss 385 - 330OTROhET
Åsa Florholm - Sonny Apoy 350 - 341uTEDASS
Monica Envall - Erik Elvers 378 - 343
Anders Apoy - Marianne Mattsson 432 - 300AVISERA
Snittpoäng: 366

Rond 7
Roland Olsson - Gunnar Andersson 427 - 284SMÄRTf(R)I
Claes von Hofsten - Pia Mattsson 354 - 406OMI(L)dHET
Alexandra Svantesson - Malin Ståhlner 378 - 326AVELS(S)tO
Turid Petersson - Åsa Florholm 317 - 363ROSTERi
Monica Ringheim - Anders Apoy 418 - 256VAlROSS
Sonny Apoy - Anna Andersson 252 - 476ARA(B)iSKA
Erik Elvers - Gerd Forss 381 - 319lUTTRAD
Monica Envall - Marianne Mattsson 279 - 327SYMMET(R)i
Snittpoäng: 348

Rond 8
Gunnar Andersson - Åsa Florholm 403 - 298TERBIUm
Pia Mattsson - Monica Ringheim 315 - 412SpRÖDHE(T) (S)ySSLING
Alexandra Svantesson - Roland Olsson 337 - 435S(T)ALkAREBLO(D)FETT ÄRTbÖ(S)SA
Anna Andersson - Claes von Hofsten 150 - 0
Malin Ståhlner - Erik Elvers 408 - 330BRONSER(A)
Marianne Mattsson - Turid Petersson 327 - 344
Gerd Forss - Sonny Apoy 476 - 302DATERAD
Anders Apoy - Monica Envall 358 - 345SALt(S)TEN
Snittpoäng: 328

Rond 9
Monica Ringheim - Gunnar Andersson 341 - 384ATTSAtS
Pia Mattsson - Åsa Florholm 367 - 322BAnKlÅN
Roland Olsson - Claes von Hofsten 369 - 351OSTÄmNE
Alexandra Svantesson - Anna Andersson 346 - 377(T)ARAnTeL
Malin Ståhlner - Turid Petersson 353 - 341(PR)eSTAnDA
Monica Envall - Gerd Forss 272 - 427LETTI(S)Ka
Erik Elvers - Anders Apoy 311 - 356SNARARE
Marianne Mattsson - Sonny Apoy 329 - 367ErIGErA
Snittpoäng: 351

Rond 10
Anna Andersson - Gunnar Andersson 378 - 299KRA(G)StEN InVITER(A)
Turid Petersson - Roland Olsson 411 - 364FuR(S)TLIGSÄN(G)DaGS
Malin Ståhlner - Pia Mattsson 348 - 391FoSTR(A)RE
Monica Ringheim - Alexandra Svantesson 364 - 413SKRI(V)ARE *(E)nTAKTAD
Claes von Hofsten - Anders Apoy 375 - 355SNATtAR(E)
Gerd Forss - Åsa Florholm 385 - 348BLiN(D)HET
Marianne Mattsson - Erik Elvers 273 - 412
Sonny Apoy - Monica Envall 428 - 236IsOLERA
Snittpoäng: 361

Rond 11
Gunnar Andersson - Malin Ståhlner 407 - 292O(S)TRUKEN
Turid Petersson - Pia Mattsson 383 - 348gLIDArE
Anna Andersson - Gerd Forss 356 - 332AsPIRAT(A)
Anders Apoy - Roland Olsson 330 - 382STAR(T)MAN
Alexandra Svantesson - Claes von Hofsten 359 - 362
Marianne Mattsson - Monica Ringheim 278 - 321
Åsa Florholm - Monica Envall 353 - 275
Erik Elvers - Sonny Apoy 348 - 321*OMSkAKA
Snittpoäng: 340

Rond 12
Gunnar Andersson - Turid Petersson 487 - 329(M)EDTAGEN LÖgNAREhALVERA
Pia Mattsson - Erik Elvers 364 - 394STAMFIKfRIBREV
Roland Olsson - Sonny Apoy 408 - 349T(E)RMINAL FLANkE(R)A
Anders Apoy - Anna Andersson 352 - 339
Alexandra Svantesson - Marianne Mattsson 359 - 240
Åsa Florholm - Claes von Hofsten 417 - 249
Gerd Forss - Monica Ringheim 355 - 329DEkANUs
Monica Envall - Malin Ståhlner 286 - 431UTGivA(R)ETRÄLIST
Snittpoäng: 356

Rond 13
Erik Elvers - Gunnar Andersson 308 - 502RES(U)LTAT INTARsI(A) S(T)ARTmAN
Roland Olsson - Åsa Florholm 419 - 311AvROSTA
Pia Mattsson - Anders Apoy 388 - 332RAGtIME NATuRVI(T)
Anna Andersson - Marianne Mattsson 456 - 258
Gerd Forss - Alexandra Svantesson 349 - 375AnSIKTE
Sonny Apoy - Malin Ståhlner 337 - 428(S)KRAMLiGLOTtERI
Turid Petersson - Monica Envall 375 - 271
Claes von Hofsten - Monica Ringheim 370 - 325*tÅGAnDE
Snittpoäng: 363