Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Topp-12 2005  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
NEpOTIS(M) (3)
AMNEsTI (24)
LÄkTARE (13)
aNISETT (16)
gENErERA (5)
ANGIVARE (2)
hUNDRInG (3)
iSOlATOR (4)
ElITISt (4)

Nils Berner
STÅ(N)DARE (22)
MAN(S)GRIS (9)
AgNATER (13)
PLISSER(A) (6)
KASTELL (9)
STeNKA(S)T (13)
(G)RAdIENT (17)
GRAFI(K)ER (2)
LÖSEN(O)RD (5)
FILTReRA (11)
INANdAS (1)
(R)ENSKURA (2)

Lisa Blohm
SNaRHET (24)
RAGGArE (10)
mODESAK (1)
INTERNa(T) (11)
SEDATIv (5)
ORaTION (8)
N(E)RKOmST (2)
SKOtTD(A)G (5)
SOLkATT (8)
bARRSKO(G) (2)
LEDNING (6)
LANDFaS(T) (6)

Victoria Gejrot
NA(G)gANDE (2)
INFeTTA (9)
OSTerIA (78)
DiAKONI (1)
STäNGEL (12)

Gunnar Andersson
MEKANiS(K) (6)
OuTRE(R)AD (3)
KERAMIS(K) (5)
(MED)VETANde (1)
UpPDRAG (3)
UTRItAD (4)
STENFoT (7)
uTAnFÖR (3)
ERITrE(A)N (9)

Henrik Jonés
BINdErI (6)
(S)LÅTTARE (3)
INhIb(E)RA (1)
(D)ANSKHET (5)

Johan Rönnblom
STENKOL (10)
FÄ(N)GELSE (2)
a(S)TEROID (20)

Johan Berner
SpEDITÖ(R) (2)
TANGERA (37)
HELSIDeN (2)
ORGAN(I)ST (20)
STElBEN(T) (8)
SUMmERA (8)
(B)ESTRIDa (22)
BORNERA (5)

Claes Gejrot
ITERERA (10)
RApSODI (6)
INNESTÅ (4)
GLINDRA (9)
SLURING (3)

Daniel Domert
NO(R)RSKEN (8)
FRITERA (18)
STEnGET (6)
FRAM(S)TÖT (2)
SPoRTEL (6)
RA(S)TNINg (19)
SMIDbAR (1)
TRAMsiG (10)
BREvKN(I)V (1)
H(O)SIANnA (1)
LA(O)TISKA (7)

James Reimdal
RESaNdE (16)
B(R)OTTARE (7)
SEMI(N)ERA (9)
TöRNROS (1)
FLUNDRa (5)

Martin Bender
STORBA(N)D (11)
MEKAnIS(K) (6)
(I)NTOneRA (8)
HARTaSS (4)
PLAnTER(A) (19)
(M)AGISTEr (9)
TJUsARE (9)
B(L)OdIGEL (1)
AVRUSTa (10)
DAnSARE (51)
SORTERA (52)