Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborg Open 2005  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
OgE(N)ERAd (8)
SIDERiT (2)
SADELTA(K) (4)

Anders Grönlund
VäRDERA (5)
BANTnING (4)
STEGLit(S) (6)
sPIKRAK (1)
KÄTtArE (12)

Niklas Elmefjäll
DIGITAl (4)
SKALERI (14)

Johan Rönnblom
LEVeRAN(S) (8)
SMAKBiT (2)
STÖTANd(E) (8)
KvITTEN(S) (2)
LOvSÅNG (3)
TISS(L)ARE (11)
DANSB(A)NA (3)

Björn Ericson
KREATIV (2)
AMBIENT (2)
BLÖDNIN(G) (2)
AFOrISm (11)
GNATARe (5)
PeD(E)RAST (3)

Jan Hvarfvenius
KNAPRIG (2)

Joel Bäckelie
RETINAl (30)
(i)DEALIST (11)
KRA(F)TNäT (1)
SIMSPoR(T) (1)
VILANde (4)
elÄNDIG (3)
OsTERIA (78)

Gunilla Jarfelt
a(V)LÄSARE (2)

Jannike Molander
RESNING (13)
SKOLSAL (1)
sTRIGEL (7)
DITrESA (51)
SöNDrIG (4)
SÅRaNDE (9)

Pia Mattsson
DaMMOLN (2)

Johan Granberg
HAmMARE (1)
HANTErA (22)
GASMAsK (3)
STILREN (35)

Erik Granberg
kASSERA (25)
KAsTARE (37)