Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Konsonantcupen 2005  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Ola Torstensson
INSVEPA (1)
TRENDIg (11)
kLANTERI (14)
*SNIT(S)lAD (1)
PARASIt (4)
ReNRITA (24)

Ronnie Löfström
RosTERI (27)
TRASSeL (42)

Annika Lövström
*SIMRING (1)
SeXTEtT (3)

Christoffer Jakobsen
ANTASTA (9)

Daniel Skoglösa
LEMONaD (11)
GNISsEL (4)
KNAStRI(G) (4)