Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Värmupp cup 2005  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
NEDERSt (13)
STÖNa(N)DE (4)
I(N)SNÄRJA (3)
*ANgLISK (2)

Niklas Elmefjäll
*DEKANÖt (1)
vARIANS (4)
RADIERA (14)

Henrik Jonés
(T)jUGONDe (1)
(K)ONStNÄR (4)
sTEGLIT(S) (6)
ARGSInT (18)
OSInNL(I)G (1)
REALIST (50)

Lars Ivansson
SNATtER (33)
RESULtA(T) (5)
SVArTNA (22)
SOnDERA (80)
SKITBrA (6)
sKITBRA (6)
LeDVÄRK (1)

James Reimdal
ARTIkEL (15)
FALsARE (6)
ANgRIPA (3)

Jonas Lejon
SONdERa (80)

Claes von Hofsten
SÄTTARE (19)
PR(I)MITIv (2)

Eva Jonzon
GNiDArE (14)
SEKUNDA (6)
LiNDARE (32)

Henrik Holmström
LoDRÄTT (2)
TRILS(K)aS (8)
DRES(S)ERA (17)
SkLEROS (3)
SP(R)iNTeR (12)

Pär Båge
INFÄRgA (1)

Ylva Wändahl
SVeTTIG (6)

Tove Lundeberg
GLASERA (23)
OmRÖsTA (5)
MEGATOn (3)
OStFORM (1)

Jannike Molander
SLISKiG (2)
OSTERIA (73)

Robert Svenander
TIDNIng (5)
TanGERA (36)
ROSTArE (29)

David Brandell
SV(A)GSInT (5)
LEdSNaD (4)

Fredrik Viberg
(E)nSILERA (11)
BLÅST(Ä)LL (1)
PERGolA (4)
(I)NTUBERa (4)
K(R)EdENSA (1)

Fredrik Hansson
KoRTEGE (7)
FRiSTAD (19)
(R)oTATiON (12)
BÄRGaRE (2)
sVIkARE (10)

David Lundin
GNiDaRE (14)
*FRAMSyN (1)
RASHETS (7)