Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Uppsalas länsmästerskap 2005  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Niklas Elmefjäll
*TJAtARE (1)
NERISAD (24)
(R)UTErNIa (7)
F(R)AmTUNG (4)
oSKADAD (2)

Jimmy Zettergren
DJURART (4)
INTRÄDa (14)
*(S)TORmÖGa (2)

Daniel Domert
S(E)lOTISM (6)
INTRES(S)E (14)
*(S)VÄNGARE (1)
SAgOtAN(T) (1)
TALLROT (5)

Andreas Carlsson
OsTERIa (80)
(B)rUNSTIG (4)
SALuTER(A) (16)
STrAnDA (44)

Lena Zettergren
SKjUTSA (1)
(N)ERLUSAD (13)
(B)LoMNING (1)

Henrik Holmström
LAN(D)fAST (6)
*(R)ESIdEnT (1)
UtRENSA (39)

David Brandell
Rö(S)TANDE (5)
SÄR(S)KOLA (4)
TOrTERA (22)
(R)ÄtTELSE (3)

Inger Wingård
TOLKARE (19)

Olov Lundström
*TaLKaRE (1)

Per Bäckström
BORrARE (7)
STARtER (18)