Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Vokalpokalen 2005  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
MARKeRA (10)
STANN(I)Ng (4)
TORSION (7)
ARmBaND (5)
GaSTERA (15)
LEDaMOT (7)
ELDSTRiD (9)
STENGOL(V) (6)

Anita Marmell
TYROLARE (2)

Ola Torstensson
MOTSATS (8)
BERGSId(A) (5)
PASsIOn (11)
LINDARE (31)

Nils Berner
KOSTNAD (16)
FNASSEl (2)
UTRENSA (38)
KlISTRA (26)
KROsSTE(N) (7)
TA(M)ILISK (1)
AVKoRTA (9)
LANSERA (54)
(S)TORKRIG (5)
HuNDRIn(G) (3)
URSINNE (9)

Niklas Elmefjäll
STåLMAN (5)
NATTfLY (1)
POTEN(T)aT (3)
hED(O)NIST (8)
TrASSLA (21)
STAFfLI (2)
SlÅTTAR(E) (3)
S(T)ENGoLV (6)
KONSTRA (19)
KARNevA(L) (4)
SLAGoRD (14)
*STORtID (2)

Johan Rönnblom
SORTReN (10)
BESKÄRA (5)
SkENBAR (8)
HELSIDa (19)
O(M)DANInG (2)
*DUAlIt(E)T (1)
*H(A)NDkLOV (1)

Gustaf Bergström
MäSTARE (24)
FInGERA (17)
*LUTAnDE (4)
(P)ERSONaL (5)
SkANNER (8)

Caitlin Mooney
PARTITur (7)

Patrik Grönvall
PrES(S)ION (1)
hUNDSIM (2)
OROANdE (12)
JÄ(T)TeFIN (1)
TOLEReR(A) (6)

Jörgen Strand
(A)SPIRErA (7)
vOTERI(N)G (2)
sLiPERI (4)
*O(S)mANIER (1)
RoTTiNG (2)
NIGERI(A)n (4)
ANImERA (21)

Joel Bäckelie
TRÄNARE (28)
K(A)NSlISt (6)
ANOmALI (4)
SKOLDAG (6)

Johanna Bergström
SPEXARE (6)
H(I)TTElÖN (1)

Helena Nord
SKRItTA (24)
PRAsSLA (12)
MöBLERA (3)

Jenny Hildeberg
FE(L)AkTIG (4)
SiGNERA (44)
SNIDARE (67)
AViSERA (30)
OrOANDE (12)
T(R)ÄvIRKE (2)
HANteRA (22)

Christoffer Jakobsen
(A)vSTÄNGD (2)
AVIgHET (6)
dITRESA (49)
FINALIS(T) (3)
VARpARE (1)
AKTIvER(A) (4)

Inger Wingård
SKOLmAN (1)
DRASTIS(K) (14)

Måns Eriksson
FOxTROT (1)
LINOlJA (3)
KONTRAK(T) (2)
BEFÄStA (4)
*SNÖ(S)KIDa (1)
*ToRKVED (1)

Roland Olsson
SKAlLIG (5)
ToNNAGE (6)
BETAlAR(E) (3)
nERTILL (8)
MUS(S)EROn (1)