Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Gillet Cup V 2006  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
KOSTNAD (16)
FELSLUT (1)
kLISTER (16)
PRyDERI (1)
TAL(T)RASt (11)
STEKNING (7)
SYNTARE (23)

Peter Oljelund
AmNeSTI (24)
SåNGBOK (2)
VASKaRE (4)
LYFTARE (3)
DRUmMEL (1)
DANSARe (50)

Nils Berner
GENSARe (8)
SATIN(E)RA (32)
KVAl(S)TER (6)
MITELLa (5)
HANDFULl (1)
GaSTRIT (3)

Henrik Jonés
BASTARD (11)
SPeTS(A)RE (3)
SLUGHEt (4)
PuNKARE (5)
OSLA(G)bAR (5)

Håkan Nord
*I(N)TRÄNGd (1)
KLa(S)SERA (5)
ARME(S)TAb (1)
PlIS(S)ERA (5)

Rasmus Möllby
BERUSAd (6)
LANsETT (21)
*S(V)ARTHEt (1)
JoNGlE(R)A (4)

Erika Jonés
vALKERI (2)
LUNTaRE (29)
TRiNgLA (13)
sNIDERI (13)

James Reimdal
ÖDESTrO (5)
S(P)ATSErA (15)
MASKERA (13)
DITReSA (49)

Helena Detlof
ORDNING (4)
SNIDERI (13)

Martin Bender
LaD(U)GÅRD (1)
(S)NATTERI (33)
TENDErA (36)
DANSLEK (11)
StORST(A)D (15)
(O)MTUMLAD (1)
SnOTTRA (30)
SKEdTAL(S) (3)

Ida Nord
(U)TSpRIDD (2)
KOlSVA(R)t (6)
uTFRÅGA (1)

Jonas Lejon
*TOSSERi (1)
VAtTNAS (4)

Claes von Hofsten
SEnDRAG (16)
SENATOR (55)
LuFtBRO (1)
PASSaGE (4)
ÖRnGOTT (2)

Patrik Grönvall
SEGLING (5)
AV(S)TÄLlA (3)
TUKTARE (6)

Henrik Holmström
ANDRAkE (14)
TIOTALS (11)
ANAKORe(T) (9)
MjÖL(N)ARE (2)
SNIDARE (67)

Eva Hedman
*VA(L)FiSKE (1)
KOTTErI (12)
PoSTMAN (3)

Ylva Wändahl
BAlTISK (3)

Oscar Langenskiöld
lITTERA (31)
OSEDLIG (6)
UNDERARM (3)
GOUTErA (13)

Tove Lundeberg
*MAGeNTA (5)
IRiSERA (15)

Jannike Molander
SmARRIG (5)
JOuRNAL (2)

Robert Svenander
*BÄNDARE (1)
TOMbOLA (1)

David Brandell
TrAGEdI (12)
ANDRAkE (14)
*bUSUNGE (1)
AvGLANS (1)

Jenny Hildeberg
FnITTRi(G) (3)
MEDtAGA (5)

Pia Mattsson
SKrINnA (15)

Fredrik Viberg
(R)ANDSTaT (5)
*SMIDaRE (3)
*BETUTTA (1)
STIF(T)ARE (9)
GR(I)SNING (1)
*LEXaTIO(N) (1)
S(T)EnKAST (13)

Måns Eriksson
KVADRAn(T) (1)
TRAnSIT (19)
sKIDaRE (13)
STOrDIA (47)

Roland Olsson
MEKANI(S)T (3)

James Lund
RATTLåS (5)
GEMSROT (2)
NERSAtT (14)
VÄKTARE (5)
SEtBOLL (1)
*BANDARE (1)
RIN(G)ROSt (4)
ALLTMeR (4)
SMITARE (34)
*GARNTU(S)S (1)
AVSIDEs (5)
ODATERAD (9)