Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Sisu Cup 2006  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Lisa Blohm
KANaLJE (5)
OXTUnGA (1)
SENTIDA (43)
LISMERi (2)
ELDSTAd (14)

Elisabet Claezon
*UTRYCKA (1)

Oscar Langenskiöld
SpURTArE (5)
FISKARE (13)
ELRiTSA (59)

Pia Mattsson
RÄTsIDA (17)
KRISTNA (24)

Alva Grönqvist
MOUs(S)ERA (13)
K(A)NISTER (28)
OmVÄNDA (1)