Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborg Open 2006  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Rönnblom
KRUSTAd (10)
GARDIST (28)
DRiTTEL (3)
VaK(T)HUND (2)
B(L)ÅaKTIG (1)
S(T)ENsTOD (21)
LANdBrI(S) (1)

Björn Ericson
FÖRAKTA (1)
BADNInG (3)
DE(N)SITET (13)
STåNGAS (6)
SLAkTA(R)E (17)
STORsIN(T) (8)
RUNMaGI (1)
ExPRESS (3)
AlLIERA (17)
oSERIÖs (8)
STORS(T)AD (17)
StÄNDER (20)

Patrik Grönvall
nEDSATT (21)
KODNINg (4)
TAnGERA (40)
VERANda (10)
(P)ARADeRA (4)

Isak Finér
ELrITSA (60)
SNAraRE (25)
S(L)EkSTEN (2)
ToRKARE (16)
dEBUT(E)RA (4)
(K)LANKARE (1)
*AVDEL(A)RE (2)
BESTyRA (9)
GnISTRA (33)

Joel Bäckelie
SO(R)GEdAG (3)
HArTASS (4)
(B)ILDSKÖN (1)

Jenny Hildeberg
SPLiT(T)ER (6)
FÖRDELA (6)
TACKtaL (2)
KVOTeRA (2)
ANkUNGE (4)
STAKNI(N)G (6)

Måns Eriksson
pUNDARE (11)
ANTI(N)GEN (6)
NYFIKEN (1)
*FÖRSENA(D) (4)
ViNKLI(N)G (1)
*TäNDBAR (2)
RESONAN(S) (14)
ALLTMER (5)
STRäNGA (21)

Roland Olsson
BA(R)NSTOL (19)
RöD(S)PRIT (3)
(S)tENGODS (14)
*(H)ISSVaKT (1)
ERINRaN (17)
OKUlERA (2)
(S)MÄLtERI (3)
(SE)pARERAD (1)
ArMSTÖD (4)

Tord Eriksson
(T)RINDHeT (5)
FAVORiT (2)
VaLlOKA(L) (1)
(D)RESSERA (17)
nORRSKE(N) (8)
HOTeLSE (5)

Rose-Marie Eriksson
nATTLIG (8)
SKriPTA (5)
SALTERi (63)
SKRITTA (25)
(F)ILTRERA (11)