Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2006  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
(S)PrICkIG (1)
USelHET (3)
RESPoNS (6)
KONTErA (34)
skANDER(A) (30)
METANG(A)S (8)
STEKfAT (3)
OFELBAR (3)
(K)ONSTART (6)
OtROGeN (7)
sKAPLIG (4)

Greger Nässén
hARKLIn(G) (1)
UTILIST (2)
(T)iOpLAST (1)
SnORKLA (16)
*(S)KiDRESA (11)
ENVISAS (5)
KAVeLD(U)N (1)
TRONTaL (11)
GENITaL (5)
NITRERa (23)
V(A)NHELGd (1)
KORNEtT (6)
SNORKLA (16)
VINNARE (29)

Ola Torstensson
KYR(K)TORN (1)
StENDÖV (3)
STIGArE (43)
LIfTARE (20)

Peter Oljelund
STORkNA (20)
GREVLIG (1)

Birgitta Ländin
De(L)IRANT (22)
LITTERA (33)
STÄnDER (20)
STYRMAN (5)
OStERIA (78)
SKALERI (14)
ALGEbRA (2)
ArMENIeR (6)
UTRADERA (10)
REGISTER (6)

Lisa Blohm
FÄSTINg (2)
SPrITSA (16)
D(A)NSSTeg (12)
PODAgER (3)
(S)TEnSTOD (21)
HANdLAR(E) (9)
TEMPErA (2)
NErSÖVD (1)
FLO(T)TbAS (2)
STILToN (7)
DESIGNa (13)

Gunnar Andersson
ROLL(I)STa (6)
HE(S)ITErA (12)
STORDIA (48)
KEjSaRE (8)
(K)ASkELOT (5)
HEROISk (3)
KENTAur (10)
B(O)tDAGEN (4)
(R)EGISTER (6)
FALS(N)iNG (2)
sKÖTARE (13)

Henrik Jonés
SÄTTARE (19)
INNERST(A) (25)
DiSKARE (36)
ARReNDE (17)
ZeNITAL (11)
STOIkER (12)
VERkSAM (4)
VINSYRa (2)
FÖRTVIN(A) (2)
LAKON(I)Sm (1)
(L)ATINArE (13)
GÄCkERI (1)
TOLKARE (18)
*OBoEIST (1)
D(E)MAGOgI (1)
FÄnGSLA (1)
AVLOCKA (1)
UTSNITt (3)

Håkan Nord
STeN(S)TIL (6)
LEMOnaD (11)
PA(R)IsArE (8)
pASSBIT (2)
FRISKOL(A) (3)
GoRILLA (5)
ASSIETt (21)
rEALISM (9)
bESTRIDA (22)
OKARInA (8)

Johan Rönnblom
LaTINER (30)
ELAKHET (1)
R(A)pSOLJA (2)
BARNLEK (8)
O(R)SAKlIG (1)
STENGOD(S) (14)
(T)ISSLARE (11)
(B)ETRAkTA (7)
AMNESTI (24)

Johan Berner
NITRERA (23)
InFATTA (3)
INT(A)RSIA (13)
(M)ONsTERA (25)
mARXIST (5)
LöDTENN (3)
SVENSKA (9)
LATINeR (30)
*DENDRIT (1)
BLIVANd(E) (1)
FeRNIS(S)A (10)
TR(e)åRING (2)
SIGNERA (44)
SÅLEDEs (2)

André Ling
rETANDE (3)
LaNTRAS (26)
(U)LTRAIST (3)
VIKARIE (3)
KNATTER (14)
(I)NSTABiL (5)
PLANTER(A) (19)
BUrGARE (3)
(S)LITVARg (6)
TEsTARE (40)

Björn Ericson
TANGENT (6)
*PAG(A)nISM (1)
SNARHET (24)
AROMRIk (1)
SATUNGE (4)
*A(R)bORIST (2)
(D)IGNiTET (2)
(A)RBEtSRO (7)
bRÄNNAS (1)
UtRIkES (13)
STrIDIS (4)
KLIsTeR (16)
SPÄDB(A)RN (1)
(S)lAGSIDa (4)
ELAKING (7)
ANMÄrKA (4)

Erika Jonés
GNIStRA (32)
aS(T)ERISK (10)
SpRÄTTa (7)
AKADEmi (5)
DIKtERA (22)
SKANNER (8)
buKLAND(A) (1)
RISTARE (54)
FÖRlÄNA (1)

James Reimdal
RENSARE (26)
STRuTtA (6)
*uTFRYSA (1)
dANSLEK (11)
ROsEvIN (5)
(S)PATSeRA (15)
InSALTA (14)
BARNS(T)OL (19)
SNaRaST (7)
SATInE(R)A (32)
*OMANIsK (1)
ÖvERKA(S)t (3)
(S)KiLLING (1)
OgRENAD (4)

Sabina Immonen
TrOTSIG (8)
UTSPäNd (1)
BEVISTA (9)
EKLATeRA (3)
INTRäDE (18)
RUINERA (16)
STÄNDEr (20)
SErENAD (18)
*(K)RäLnING (1)
GILL(A)nDE (3)

Martin Bender
SAUTERA (33)
BLESSyR (2)
TADLArE (22)
GLAS(R)uTA (1)
*UTSLÄtA (2)
pAN(T)EISM (4)
ALTfIOL (2)
SEPTImA (3)
CO(U)RTAGE (2)
FREKVE(N)T (1)
RENLOS(T)A (31)
oRAlSEX (8)
KORRELA(T) (2)
ROTäNDE (2)
(R)UTERNIa (7)

Johan Klint
atTENTAT (2)
SVALTI(N)G (2)
SK(O)LKARE (6)
AVHÅLlA (2)
KoRSETT (11)

Claes von Hofsten
SNATTrA (30)
StIGARE (43)
(S)IMSKOLa (3)
INRISTa (41)
*STUDIeR (2)

Alexander Forslund
FAL(S)kHET (3)
FALlERA (5)
(R)EgIONAl (4)
(B)EStICKA (3)
SALTkAR (7)

Caitlin Mooney
SORTeRA (52)
AfORISM (11)
(P)LANTERa (19)
TORTERA (22)
BLÅTIRA (4)
BRODERA (14)

Patrik Grönvall
OREDLIG (3)
(D)ISKNING (3)
TReVARE (13)
SENATOr (56)
ElKRAFT (4)
SÅRANDE (9)
PoSTERA (26)
DANSARE (51)
POLSTRA (3)
INLEmMA (4)
INN(E)RSTA (25)

Henrik Holmström
MEnANDE (3)
DESIGnA (13)
SNORKIG (7)
FANTaSI (8)
SLADDER (15)
SALTERI (63)
hONORE(R)A (3)
HAlOGEN (1)
SOlVENT (3)
*InSLÄ(N)gD (1)
(O)kLARHET (2)
RE(G)iSTER (6)

Stefan Furth
STAtERA (16)
ANSÄTTA (6)
SEXTANt (11)
kORSETT (11)
TREVANd(E) (6)
*ORDlÄRA (1)
bAKTALA (3)
MEDLARe (11)
DRESs(e)RA (17)
SUGFISk (1)

Eva Hedman
SKYLTAr(E) (5)
(F)JaNTERI (1)

Veronica Sjöberg
kASSETT (6)
*SOLRESa (5)
MUSIc(E)RA (1)
MAeSTRo (28)
(I)NITIERa (6)
TaTUErA (14)
ERGONOM (3)

Lennart Lundquist
MiLSTEn (16)
TÄNDaRe (16)
*LIStARE (2)
SNyLTA(r)E (12)
SNATTra (30)
HUMOrIsT (4)
SNYL(T)ARE (12)

Elisabet Bruzelius
(O)GENERAD (8)
VASSröR (2)
GRÖNSAk (4)
SNIDArE (68)
RIkTARE (20)
SolHATT (5)
LaNGARE (17)

Jannike Molander
RALJERa (6)
UTTrÄDa (4)
ETNOloG (1)
kVARTEr (6)

David Brandell
MONSTE(R)A (25)
TRINGEL (10)
TRIaN(G)eL (13)
SpRICKA (5)
SMETAnA (11)
(S)TENLaGD (5)
hÖSTLIg (2)
LaNSETT (21)
SLUTARE (26)
SMICKrA (3)
uTRERAD (2)
ROSTNIn(G) (9)
(S)ANDSTEn (25)
TArERIN(G) (4)
MARkERA (10)
TOPpLAG (1)

Pia Mattsson
NuMRERA (10)
PyrOMAN (1)
KOPIERA (9)
ORDSTAM (11)
BEORDRa (2)
aNMODAN (2)
HETSARE (15)
TRADERA (36)
*MAGENtA (5)
TORnADo (12)
DANSs(T)EG (12)

Fredrik Viberg
(BE)SLUTSAm (1)
sALTKAR (7)
(S)TRÖvARE (2)
NArI(G)HeT (2)
INTRImM(A) (1)
PASSAgE (5)
FöRLISA (4)
SPrALL(I)G (7)
UTSöTAD (1)
LERGODs (8)
StATION (16)
SPiNNAr(E) (11)
oKRI(S)TEN (7)
(T)ROLLARe (5)
TeAKTRä (2)
ANEROID (9)

Fredrik Hansson
KRINGLA (13)
K(A)NOTiST (7)
OStERIA (78)
TiPSARe (23)
FNITTrA (12)
OsLIPAD (3)
ReDIGh(E)T (5)
KLäTTRa (11)
BRODEra (14)
ASSIETt (21)

Mats Forsberg
GRANSKA (10)
SENTIDA (43)
SPARGRi(S) (5)
B(A)RkNING (2)
OSTErIA (78)
SPRiNTA (22)
SPONtAD (2)
VINkORK (1)
(UT)BILDArE (1)
UTDRAGa (2)

Susanna Ageby
ENdASTE (21)
HETSaRE (15)

Leif Berglund
SYnTARE (24)
TäLJARE (3)
INDISkA (9)
(H)ALvTORR (3)
fALLERA (5)
(K)ARDNiNG (5)
(I)nSTABIL (5)
KASTArE (37)

Joakim Holmqvist
STIcKAR(E) (6)
sLäNTRA (24)
SOTNINg (5)
HäMNARE (3)
InRÄTTA (21)
INLeMMA (4)
lETTISKA (5)
TReVNAD (10)
STEARIn (91)

Måns Eriksson
vINNARE (29)
rOSTNI(N)G (9)
METa(S)TAS (8)
(T)IDSAXEl (3)
rOSTARE (31)
LANSeRA (55)
CENtrAL (8)
bARNLÖS (5)
SIDO(K)ASt (4)
ANImERA (22)
ANKUnGE (4)
HäL(L)REGN (1)
TRASSEl (42)
*MeDHAVA (1)

Roland Olsson
RADbaND (4)
(A)KTERSta (8)
SÄRDRag (5)
OSTÄDAD (7)
VIOLEtT (3)
STe(N)RÖSE (5)
TRIS(T)ESS (10)
KODnING (4)
*aRMLÄNK (1)
HALSTRa (5)

Robert Wessman
HÄmTARE (2)
PLADDER (5)
OVisHET (2)
FETAOst (5)
STEARIn (91)
OXiDERA (13)
STATERA (16)
LjUGARE (2)
KEJSARE (8)
DIKTErA (22)
SlÖSArE (15)
*SKROtIG (3)

Karin Anderberg
TORtErA (22)
TIGRINn(A) (3)
STReSSI(G) (9)
B(R)YGgARE (1)
MO(T)IVEra (3)
TIDsA(N)DA (4)
SmITArE (34)
(V)äRStING (3)

Henning Hagwall
IRrITER(A) (7)
INLiNDA (5)
GNISTrA (32)
mARINERA (8)
S(A)mÄGARE (2)
TRAPETS (7)
hYSTErI (2)
LAdDARE (14)
FR(A)MRuTA (1)

Max Pettersson
*LEdSAMT (1)
KONtERa (34)
STRANdA (44)
TOLkARE (18)
fLORERA (7)

Stina Lundin
(A)bDIKERA (5)
KRiSTID (1)
S(K)ALNINg (2)
sMATTRA (9)
TRIMNING (3)

Jonatan Larsson
BESEGRa (12)
RIKTaRE (20)
TANgERA (37)
LASTArE (40)
*GRENARE (1)
*LISTARE (2)
SALDeRA (30)
sENTERA (40)
ToRNERA (34)

Anna Andersson
uRSTARK (4)
sKJORTA (7)

Sara Forslund
mI(N)STiNG (3)

Maria Åslund
ERKäNNA (3)
StUVERI (6)
FriSERA (21)
UnDVARA (2)
SYNdARE (13)