Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
ABC Cup 2006  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Veronica Sjöberg
ORtNAMN (1)
sTRANDA (43)

David Isaksson
GLiNDRA (9)
NEDLÅTA (12)
NEDFArT (6)
ELRItSA (59)
SKIN(N)ARE (9)
STÄNdER (20)

Pia Mattsson
FröTALL (2)
NEKTARI(N) (8)
TRaDERA (36)

Inger Wingård
(G)rUNdARE (7)
TOrKARE (16)
GAlLSTE(N) (7)

Olov Lundström
StUDERA (52)
SIGNERA (44)
*VISANDE (1)
tITTARE (19)

Roland Olsson
*(T)AkSKIVA (1)
FrITERA (17)
LaNSERA (55)
TRoMBON (1)
*SK(A)LTÅNG (1)
IRIsERA (15)
sTILIST (2)

Kristina Granström
SmEKNAM(N) (1)
(B)EVINGAD (2)

Sebastian Böö
LAvENDE(L) (1)

Robert Wessman
UTKOMmA (1)
SKOTARe (26)
DANSARE (50)
SENATOR (55)

Lena Willner
oHÖVLIG (2)

Jens Karnebjer
KÄLLARE (6)
aRTONDE (16)

Frida Bender
KRaVLÖS (3)
STäDARE (36)

Fredrik Sköldberg
nÄMNARE (3)
TREnDIG (11)
LAGTEXt (5)
REaPLAN (6)
rYTTARE (13)

Karin Anderberg
ANImERA (22)
BIOGR(A)fI (1)

Björn Oppenheimer
MORSERA (3)
STRäVA(R)E (3)
SNARARe (25)
sTORKNA (20)