Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Sommarelmiaden 2006  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Henrik Fröjmark
KUsTZON (1)
TENDeNS (8)
*OMTALAD (5)
LATiNER (30)
OROANDE (12)
sKADEFRI (3)
ORDLISTA (15)

Nils Berner
(O)RTSNAmN (2)
RENRITA (22)
SJÖvETT (2)
*(S)VaRSTId (3)
BINdARE (14)

Niklas Elmefjäll
ÄRILstE(N) (1)
aSTENI(S)K (5)
S(T)RIDbAR (15)
ANSEEnD(E) (4)

Henrik Jonés
tISTRON (5)
STORDiA (47)
SpRÖDHE(T) (2)

James Reimdal
aVFALLA (1)
TROnTAL (10)
SANDrEV (3)
kANTARE (6)
*OVAKSAM (1)

Andreas Carlsson
BLäSAND (1)
SENATOr (55)
aTENARE (18)
SENaTOR (55)
S(K)OLbARN (4)

Henrik Holmström
AnDUNGE (7)
ELDSTOR(M) (8)
rECIT(E)RA (4)

Stefan Furth
KLANTIg (7)
*SAMTLIg (3)
MARSDAG (1)
TuRNERa (28)
TVIvLAR(E) (5)
hARNESk (6)

Tove Lundeberg
DRÄp(A)NDE (2)
ApERTUR (1)

Jannike Molander
METRISK (6)

David Brandell
m(A)RSIPAN (5)
NERFART (7)
ANSTORm (18)
dOFTrIK (2)
TORRLAS(T) (8)

Pia Mattsson
OROSA(n)DE (9)
NOTARiE (52)
PA(T)RIArK (5)

Jenny Ringqvist
STRANdA (41)

Inger Wingård
TJoCKNA (1)
SkIMMER (1)

Karin Anderberg
OTVUnGE(N) (2)
SNUSARe (38)
LÖGNaRE (8)
PASSARE (14)
LÖGNARE (8)

Christian Andrén
SMAKsAK (2)