Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
HI Cup 1997  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Per Starbäck
PLA(N)tERA (19)
AeROSOL (16)
UT(T)ALBAR (2)
OPERETT (2)
*NEDHÅRA (1)

Thomas Olsson
ENSTAkA (20)
SLÅTTER (15)
STILREN (36)
LUNTARE (31)
sTÄNGARE (11)
RESOlUT (12)
KLÄTTRA (12)

Greger Nässén
STÄDARE (38)
GRAVERA (1)
ESSÄIsT (3)

Ola Torstensson
sÄNDArE (35)

Monika Danielsson
LANSETt (22)
SnIDARE (69)
OSVENSK (3)

Nils Berner
FRI(K)tIOn (4)

Per-Erik Tell
INVERKA (7)

Birgitta Ländin
INLEDARE (10)
*ARMLÅNG (1)

Ulf Lagerstedt
INORDNA (12)