Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Mälarpirater Cup 2006  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
TRäLISt (6)
TrEVARE (14)
GRATTIS (24)
DRESSeR(A) (17)

Henrik Fröjmark
STAGNERA (32)
K(V)ITTERa (7)
REKYLERA (2)
ROTERBAR (2)

Nils Berner
JäRNH(A)ND (1)
AVIgHET (6)
DaNSPAR (3)
NAsIRAT (3)
UTMA(N)ArE (7)

Lisa Blohm
KaSTLöS (5)
STuDERA (55)
ÖMfOTAD (3)
O(L)EANDER (3)
SNATTER (35)
DI(A)METER (8)
DEXTRAN (4)

Henrik Jonés
UTTI(T)tAD (3)
AMALGAm (1)
ADRE(S)SAT (13)
BORSTEN (11)
TYP(O)LOgI (1)
KERAMIS(K) (5)

Håkan Nord
KRAPulA (1)
(F)ETTRAnD (6)
(S)KISSErA (10)

Johan Berner
SOUs(A)FON (1)

Elisabet Claezon
MANAGER (3)
FÖRSEGl(a) (5)
KNARK(A)Re (1)

James Reimdal
UTRuStA (6)
LO(T)SNING (2)
(T)ANdSTEN (18)

Martin Bender
(S)IDOgReN (5)
(S)NATTERI (33)
ORENSAD (13)
MARLEkA (3)
oANMÄLD (2)
RÄKNInG (2)
SLUDDRA (11)

Ida Nord
GRÖN(S)åPA (1)

Claes von Hofsten
MILTALS (1)
FLOTT(I)sT (3)
DOMINERA (13)

Eva Hedman
INSKjUT(A) (3)

David Brandell
(S)KISSEra (10)
STEaRIN (94)
paTIENS (12)
GAsTERA (15)
GO(T)IsErA (4)

Fredrik Viberg
(AG)NOSTisK (1)
KlISTER (16)
KoNKRET (1)
TaLTRAS(T) (13)
(S)kORStEN (18)
RENRITA (24)

Mats Forsberg
BÅtRESa (6)
EROTIsK (20)
VALFISK (2)
KORTLEk (4)
TORNERA (36)

James Lund
EpISTEL (7)
VItSARE (19)
NERISAd (26)
GAthÖRN (3)
NEGREsS (2)

Jens Karnebjer
STORhET (15)
SeNATOr (57)
PATRIA(R)k (5)
(T)REDSKAs (11)

Karin Anderberg
DISTAnS (20)

Henning Hagwall
SIgNERA (48)
OMINTEt (2)
(S)tOLSBEN (10)
INGLAS(A)D (5)
BAnKR(U)tT (3)

Maria Åslund
*BaRKARE (1)
PRATG(L)Ad (6)

Elof Hansjons
RAKnING (3)
STATARE (33)
STUDERA (55)
TRÅlARE (18)
LINnEVÄ(V) (1)
dANSKUR(S) (3)
I(N)TVINGA (1)