Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Uppsalas länsmästerskap 2006  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Niklas Elmefjäll
Z(E)LOTisM (4)
OTURsaM (7)
OrgANZA (2)
RENTIER (7)

Jimmy Zettergren
NE(D)SÄTTA (8)
pARI(S)ARE (8)

Daniel Domert
MED(E)LTID (5)
(T)RÄkISTA (2)
RÄTTs(S)AL (2)
OMBRyTA (1)
U(T)LASTaD (1)

Henrik Holmström
BLÅSARE (7)
TARer(I)NG (4)
*(S)TRECKAD (3)
SmI(T)tSAM (3)

Andreas Pejler
GLIdARE (22)
RuINERA (16)

Johan Eriksson
M(E)DVETEN (2)