Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
UPpLOPp CUP 2006  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Niklas Elmefjäll
ADERTOn (23)
VITmENA (6)
BEfÄSTA (4)
TurKMEN (2)
SNOkArT (9)
*VAKANdE (2)

Johan Berner
KrEATUR (3)
ROSSLIg (6)
SOnDERA (86)
ElAKING (7)
STAMORT (1)
STORmAS(T) (11)

Björn Ericson
DRÄNERA (7)
GARDIST (28)
*(B)ANNeLSE (1)
GRÄSROT (3)
(R)INGDaNS (12)
EStETI(S)K (7)
OSTäDAD (7)
INNER(S)TA (25)

Gustaf Bergström
R(E)LATERa (12)
GORILLa (5)
ERIGERA (10)
SkoTSTE(K) (2)

Patrik Grönvall
BAKElIT (3)
OLOgISk (1)
MINARET (31)
DRÄKTiG (4)
ADDERIN(G) (5)

Isak Finér
TARMVr(E)D (3)
STR(A)mARE (2)

Joel Bäckelie
*VISKA(N)DE (1)
METANOL (13)

Johanna Bergström
KÄRESTa (7)
BIl(S)PORT (3)
sALtERI (64)

Jenny Hildeberg
LOKStAD (2)
FJä(L)STER (1)
LEKTiON (13)
BEDARRA (6)
SKALPER(A) (6)
GÅSKARl (1)
rEMMArE (4)

Pia Mattsson
DITRESa (52)
DReSSER(A) (17)
GrIMErA (1)
RIkTARE (21)

Anders Brandén
SLADDRA (18)
UTSPISA (7)
*TRAKANT (1)

Måns Eriksson
StENFRI (6)
SeEDNING (4)
HELSIDa (20)
RENlOST(A) (32)

Roland Olsson
oPUTSAD (2)
STUNdOM (6)
bAR(N)PORR (1)
MARsIPA(N) (5)
PRaSSEL (13)

Tord Eriksson
LUNTARe (30)
GLINDRa (9)
RASKHET (3)
OMStÖR(T)A (1)
RYGgRAD (1)

Rose-Marie Eriksson
(S)KRIVARe (7)
NATtINE (7)

John Johansson
DANSARE (52)
STOLlE(R)I (5)
STAFEtT (3)
NEDSATt (21)
SAUTERA (34)

Pontus Fernström
lIDELSE (8)
BUS(S)NING (1)
SALTERI (64)
NEDVÄLT (1)
TITRERA (16)
RISKERA (32)

Robert Wessman
sIMMARE (10)
TRiANG(E)L (13)
DiLLERi (1)
SNARHET (24)

Jens Karnebjer
KONTERa (34)
KNARRIG (4)
EMiS(S)ION (3)
MOArERA (3)
VARnARE (3)
KRISTEN (19)
rAGGARE (10)
*KAROTEn (7)

Karin Anderberg
HALsTER (17)
STRUNTa (24)
STRAmARE (2)
RIsPnING (1)
RyTTARE (13)

Max Pettersson
LASTaRE (40)
SNIDaRE (69)

Jonatan Larsson
ORDALAg (4)
*gISSARE (3)

Mikael Ström
L(U)GNANdE (5)
AZERiSk (20)
INSPARK (4)
(T)OLERERA (7)
(S)KOGSMAN (2)
*LÖNEDAG (2)
(A)MPUTERA (3)
MARATON (8)
HElSiDA (20)