Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholm Open 2006  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Peter Oljelund
INRISTA (40)
AMNEStI (23)

Nils Berner
ATLETiSK (7)
INTERNAT (10)
SPETSArE (3)
SAnITÄR (11)
SVårHET (5)
GRENSlA (11)

Niklas Elmefjäll
ReNRITA (22)
MOSI(G)HEt (1)
tONANDE (7)
S(T)YMpARE (1)
SpOnSOR (3)
BiLRESA (18)
CasTING (1)

Lisa Blohm
BESTIGa (12)
SKONARE (26)
LAOTISk (3)
*KASTaRM (1)
*BETGARN (1)
(F)RiKALLa (1)

Henrik Jonés
CiNEAST (3)
MoNTERA (23)
TRADERA (35)
TROLIG(E)n (5)
OKARINa (7)
TANDROT (17)
EnSIDIG (4)
(T)RIANgeL (13)
KRINgLA (10)
STADS(D)El (9)
HERRmOD(E) (1)

Johan Berner
lITAUER (10)
DELTAGa (7)
STENLA(G)D (5)
ViKTLÖs (3)
(A)NARKISM (1)
åTTKANT (1)
KOSTLiG (1)
f(R)ISINNE (3)
PRIMuLA (1)
(E)UtANASI (6)
S(L)OVENSK (2)
(R)ECEPTOr (1)
FRISERA (20)
SAN(S)KRIT (6)
AN(G)IVeRI (1)

Lars Ivansson
GrISSLa (13)
TERRaSS (13)
GLITTER (8)

Erika Jonés
LIVsTID (3)
TRAGEDI (12)
OMSKoLA (2)

James Reimdal
DANSMuS (5)
DEBiTOR (1)
mOTORI(S)T (5)
SLÄNTRa (20)
LOVaNDE (5)
SEDe(L)ÄRA (5)
LATI(N)ARe (13)

Martin Bender
ALSTRi(N)G (14)
KLOSETT (2)
LIGgSÅR (2)
LANTRAS (26)

Claes von Hofsten
(K)oNSTRåD (1)
HUSKATT (4)
FAStMER (5)
PrINTER (5)

Alexander Forslund
SkEPNAD (3)
ELORGEl (2)
*DaNSSKo (5)
DieTIST (8)
ORU(N)DHET (2)
(M)ONSTERA (24)
RISIGHE(T) (2)
RESOLUT (10)
(B)LÖTNINg (2)

Eva Hedman
TÅgRESA (7)
SIDOBOr(D) (1)
BASFÖDA (2)
FLErTAL (5)
BEUNDRA (5)

David Isaksson
UTMA(R)SCH (1)
BeDRIVA (9)
(I)NTEGRAL (3)
SKRINDA (22)
VALSARE (14)
KATTUNGE (4)
*ORDINAT (1)
(S)NATTARE (34)
OGRENaD (4)
NASIRat (3)
NOTARIe (51)
ERITRE(A)N (9)
UtBREDA (6)

David Brandell
SLaVERi (9)
(O)TuRSDAG (5)
N(E)DLuTAD (3)
pUTSARe (8)
SLåTTER (15)
MYSTISk (3)
aRTONDE (15)

Pia Mattsson
STENMuR (10)
FLAmbE(R)A (2)
HARNEsK (6)
LEJDARE (4)
ENTRoPi (12)
TIOTALs (11)
UNDANTA (5)
HANTERa (22)

Fredrik Hansson
STR(A)PATS (7)
(D)RoMEDaR (4)
DRES(S)ING (17)

Inger Wingård
SLÄNTRA (20)
OsTYRIG (1)
NERISaD (23)
RASANdE (21)
SEnIO(R)AT (30)
SN(a)TTArE (34)

Kristina Granström
RÄDDARe (5)
BEDaRRA (5)

Robert Wessman
VÄXLaRE (3)
MATNING (3)
uRINERA (11)
STANDAr (18)
STORDIa (46)
SPLIt(T)ER (6)
OTURlIG (5)
GNIDARE (14)
TREAXlI(G) (1)
*PRA(S)SLIg (2)
AlERTEN (17)
(S)LAdDRIG (14)
SNUSARE (38)

Jens Karnebjer
SÅNGArE (23)
KRISTnA (24)
KA(N)TSTen (7)
GENSARE (8)
NATTMAR(A) (1)
(S)TRESsIG (9)
DOMpT(E)RA (4)
SLöSARE (15)

Stina Lundin
BrOSkIG (1)
SAMORd(N)A (8)
HUNd(S)ELE (2)
U(N)deRBAR (2)

Jonatan Larsson
*aRMERAD (1)

Maria Åslund
*ANGlISK (2)
SMATtRA (9)
KNARRiG (4)
FÖRMENT (1)
fRISERA (20)
HELsIDA (19)
EMPATISK (3)

Lena Vikberg
KLISTER (16)
OSALTAD (10)
SKRUVAD (4)

Elof Hansjons
FRITERa (17)
SVINDLA (7)
*NYsTART (5)
ANTITES (24)
(L)ÄRARLag (1)
NOTARiE (51)
S(P)ETäLSK (3)
LUNTARe (28)
S(N)ATTERI (31)

Maria Stäck
dELIrA(N)T (22)
ROS(E)NTrÄ (1)
BESKåDA (5)
KLISTER (16)

Olivia Gefvert Olsson
TRASS(L)Ig (21)
BLAN(D)RAS (7)
SLAD(D)RIG (14)