Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Örebro Lokalmästerskap 2006  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Furth
DITSaTT (2)
DISTANs (20)
(F)ROSSArE (8)
TEXtARE (9)

Jenny Ringqvist
skARPHE(T) (4)
mAtSKED (14)

Anders Brandén
STATLIG (10)
SEGLATS (16)
SVIkArE (10)

Per Christensson
SAMSPEl (3)
*SOlDANS (1)

Lisa Nyman
STANDARd (11)
KRISTEn (19)

Martin Hedengren
dIKTRAD (2)
SÄtTARE (21)