Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
KEFF Tävling 2006  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Berner
ORO(S)ANDE (1)
*åTERG(Ä)LD (1)
TATUERA (2)
SKOnARE (4)
TRONTAl (8)
KANSLER (7)
GRADVIS (2)

Veronica Sjöberg
HALSoNT (3)
SoNdERA (21)
ALLOFON (1)

Jannike Molander
paRODI(S)K (1)

David Brandell
MOTORmA(N) (1)
MATKorG (1)
ISOLErA (13)
LITAUeR (2)
AZERiSK(A) (2)
sMÄL(L)aRE (2)

Karin Anderberg
*(B)aRNAMUN (1)

Maria Stäck
*STÖRA(N)DE (1)
RÅDSLAg (3)
TONTalS (2)
HAV(S)VIND (1)
bEFoLKA (1)
LANSEtT (6)

Andreas Sundberg
JORdART (4)
RINgARE (3)