Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Örebro Open 2007  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Nils Berner
k(R)AFTTAG (2)
NEDISAD (7)
TrETAKT (3)
ERITRE(A)n (9)
OSäGBAR (1)
M(E)NIGHeT (1)
KoSTNAD (17)
(M)ORALIST (10)
VäNKRET(S) (2)
(O)GEnERAD (8)

Johan Berner
STORDIA (49)
SA(T)AnISK (6)
GRENSLA (11)
lAOTIER (29)
iRANIER (12)
REOSTAT (27)
*(K)oRALIST (2)
UTS(T)RålA (7)
TENTERA (28)

Rasmus Möllby
LEVERAN(S) (8)
StR(A)mHET (5)
INsOMNA (6)
SKaBRöS (3)
STRIMlA (16)
(K)YSSNiNG (1)

Björn Ericson
*SMIDARE (3)
SIERSKA (9)
TRäSLEV (3)
S(J)ANGTiL (3)
RESOLUT (12)
TIDSRAM (13)
(S)PLITTRA (7)
VIDIM(E)RA (1)

Daniel Domert
(R)EGNmOLN (4)
(S)VAGSINT (5)
LUStE(L)IG (1)
ELdSKEN (7)
oTRUGAD (1)
(T)ASSLARE (2)
(F)LyGHAMN (1)
*(A)NVISARE (3)
*(R)ESONANT (3)
UG(A)nDISK (3)

James Reimdal
(T)ARANTEL (18)
*FIL(M)RUTA (1)
L(A)TINARe (13)
VITmENA (6)
DeT(O)NERA (17)
SMäDARE (11)

Gustaf Bergström
LiSMArE (26)
SVIKARE (10)
TRIOXID (1)
MEDlING (4)
IsFiSKE (2)

Patrik Grönvall
(S)TUDSARE (13)
*INSEGLA (3)
(N)ORDkUST (1)
(E)FTERSTa (1)

Stefan Furth
SMITArE (35)
LUNtArE (30)
VÄRMARe (4)
NIOåRIN(G) (1)
P(Ä)LSVErK (1)
SmILARE (9)
STREJKA (10)
*SORGET(A)L (1)

Daniel Strindberg
SPRiTSA (17)

Ylva Wändahl
bAdDARE (7)
FAKtUR(ER)A (1)
BARnLEK (8)

Johanna Bergström
SIMULe(R)A (4)
SVETtIg (6)
TI(S)SLaRe (11)
FLORIST (6)
STÖRNI(N)g (3)

Jannike Molander
TURNERa (30)
STILREN (35)
(T)ILlREDA (12)

Pia Mattsson
SEXLIng (1)
POSTeRA (26)
FRANkER(A) (3)
FRIStAD (20)
LJUStRA (3)
GLiNdER (5)

Anders Brandén
UTRÄTTA (5)
DAdAISM (3)
STeARIN (91)
fRASERA (10)

Fredrik Viberg
vISITE(R)A (7)
*AvSITTA (4)
(J)EREMIaD (1)
KLOTTrA (9)
SENTIDa (44)
SENTIDa (44)

Fredrik Hansson
SKROTaR(E) (5)
*AVELStO (2)
MEkANIK (4)
*MySTERI(E) (1)

David Lundin
TORTERa (22)
HAVSvIK (2)

Måns Eriksson
(B)ROSPANN (2)
baSSÄNG (4)
SLADDRA (18)
INPASsA (7)

Roland Olsson
*RELATIK (1)
OTUr(S)DAG (5)
UT(F)ISKAD (5)
*KaSNING (1)
GArANTI (14)
SNIDERI (13)
RYTTARE (13)
GASTERA (15)

Tord Eriksson
DYRKöPT (1)
(T)VÄRtIGA (1)
StYRMAN (5)
TIoNDEl (15)
LAOTiER (29)

Kristina Granström
(T)RASsERA (25)
DAGTaXA (2)
*HUSMODUl (1)

Per Christensson
INSNÖaD (5)
ST(Ä)MNINg (3)
AnDRAÅK (2)
REALIST (51)
rEMISSA (12)
(S)ELEKTIv (5)

Robert Wessman
BARlAST (8)
*STENSiT (1)
*UtSP(R)IDA (1)
SANKTIo(N) (4)
SKRALNA (3)

Karin Anderberg
*RETSINA (59)
SKRINnA (17)
(M)YTERISt (2)
SATANIS(T) (5)
*KRoNSLa(G) (1)

Maria Åslund
GLAsTAK (4)
STUDErA (53)
*GRANROt (4)

Elof Hansjons
EsKAPAD (6)
ViDSYNT (2)
GRÄLSj(U)K (1)
UNg(E)RSKA (6)
KoPIErA (9)

Mikael Ström
ANDAnTE (8)
A(D)dITION (5)
BL(O)TTArE (12)
*GERMaND (1)
TRAMSiG (10)

Lisa Nyman
BLaNDARE (11)
*RoLLARE (1)

Andreas Bernberg
gJUTARE (1)
STrIMLA (16)

Lotta Vesterberg
FLÄ(T)NInG (2)
SKRInDA (23)
STÄDARe (37)