Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
DBS 3 2007  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Peter Oljelund
SAF(T)nING (1)
SKOLNING (3)
SKEDNi(N)G (3)
SPIONERA (12)
BLyERTS (1)

Nils Berner
TäNKARE (15)
REAVINs(T) (11)
MARSvIN (7)
NÄrRAD(I)O (3)
INFARkT (5)
*NORDSTA(T) (3)

Niklas Elmefjäll
TIOmILA (3)
(S)TARKvIN (4)
(L)ANTERNa (21)
*OSLUTEN (1)
SÖKNiNG (3)
(T)OLErANS (27)
ANISEtT (16)
ARGSINt (18)
VERSATI(L) (5)
TARVLIG (6)

Lisa Blohm
*PIGGöRA (1)
ANDRAKE (14)
OMSEGLa (3)
SLAMPIG (1)
SNiDARE (68)
SNoFSIG (1)
OMkRET(S)A (5)
(U)NDERART (8)
R(O)SsLING (5)
FaS(T)MERA (2)
INGLA(S)AD (5)
RENSARe (26)
OSTaDIG (18)
DIKTnIN(G) (3)

Gunnar Andersson
TRiNGLA (13)
SlAKHET (6)
RAsANDE (22)
rADIA(t)OR (4)
SMÄLTAR(E) (5)
(I)NDOLEnS (5)
(T)ELEPATi (1)
STATLIG (10)
SEPtIMA (3)

Henrik Jonés
PROMEN(A)D (4)
RE(D)iNGOT (7)
gASMOLN (2)
GENOTYp (1)
(D)RASTISK (14)
(R)ESONERA (25)
INSALTA (14)
STäDaRE (37)
KLAGA(N)DE (2)
*SKRALHET (2)

Johan Rönnblom
TINgEST (10)
(L)ASTNiNG (16)
KaSSERA (25)
KRISTEN (18)
*oSPaRAD (2)
kRAVLöS (3)
(K)AMELSTO (3)
gEMY(T)LIG (1)

Erika Jonés
FRoTT(E)RA (8)
*PUSSL(A)RE (1)
(B)ArNSÄNG (1)
HÄMTARE (2)
BIORSAK (1)
rAN(D)STaT (5)
FADeRLI(G) (4)

James Reimdal
AFOriSM (11)
MiLSTEN (16)
STUdENT (7)
(T)ABELrAS (2)
gLOS(S)ERA (1)

Martin Bender
STUTERI (17)
SkROCKA (3)
OsIKTAD (6)
BILREsA (20)
TORNERA (34)
(S)IDoTEMA (5)
SNIcKAR(E) (7)
GASTERA (15)
STRIGLA (14)
TRA(S)SENT (24)
sENATOR (56)
NERSäTT(A) (6)

Caitlin Mooney
*GALUERA (1)
MODERaT (24)
CHARTRA (3)
CHaRMErA (1)

Eva Hedman
JulFEST (3)
(S)ALTSToD (5)
NERTONa (12)
SKILjAR(E) (2)

Elisabet Bruzelius
HOPFoGA (1)
BEGrIPA (9)
SkALPE(R)A (5)
STaTARE (31)
BRoM(S)ARE (3)

Jannike Molander
APOSTEL (18)
SPrITSA (16)
EMIneNS (1)

David Brandell
KASTARe (37)
NÄ(r)STRId (8)
ENAKTA(R)E (8)
(I)GNoRERA (6)
TRö(S)TlÖS (3)
SLITBAR (7)
GAtSTEN (15)
INSIDeR (7)
ENSaR(T)AD (15)
LEDSTYv (1)

Jenny Ringqvist
MAtRONa (6)
InPLAN(T)A (1)
tuMLARE (20)
ToRNERA (34)

Fredrik Viberg
MASSVIS (1)
*STORäND(E) (1)
TIGRE(R)aD (9)
ASA(T)IDEN (8)
lERGODS (8)
MaRSIAN (10)
RANKHET (3)
FNISSIG (3)
GånGBAR (1)
TsA(R)INNA (6)
TÅNAGEl (5)
(A)EROBISK (2)
TI(S)SlARE (11)
aNSTORM (20)

Fredrik Hansson
FO(R)SLiNG (5)
AEROSOL (16)
SEGLAtS (16)
RöSTNIn(G) (2)
SLUTARE (26)
TITrERA (15)
rEDNING (8)
FRAMe(M)OT (1)
SKÖTSAm (3)

Inger Wingård
LÄkTARE (13)
NEUtRAL (14)
fLORERA (7)
STUDeRA (52)
STIGaRE (43)
ArTIKEL (15)
SlADDrA (18)
sTROSSA (3)

Karin Anderberg
TILLÅTA (1)
*TRuNKERA (2)
DECkARE (4)

Jonatan Larsson
*aLMTRÄD (2)
SPOlN(I)NG (1)
SMiTARE (34)
GAT(U)StEN (1)
(F)RAMTiDA (7)
BrYTARE (4)
RoTNING (4)
STILrEN (35)

Andreas Pejler
kANTARE (6)
*INGjUtE(N) (1)
(S)KROTARE (5)
GRADTaL (7)

Johan Eriksson
LItTeRA (33)
NEDREsA (19)
GASTeRa (15)
SONdERA (83)
SnARARE (25)
sNARARE (25)

Elof Hansjons
LASTArE (40)
KVISTiG (2)
*ÖvERLÅS (1)
INTRäNA (4)
AVSTIcK (1)
KäRRING (1)
VÄRVARE (1)
b(E)UNDRAN (3)

Emma Hägg
CERA(T)ASK (1)
BENRÖtA (5)
SEnTERA (40)

Lisa Nyman
FRO(T)TERA (8)
TENDERA (39)
DECkARE (4)

Andreas Sundberg
HUNdARE (1)
*STR(Ö)MLOK (1)
GNISTRA (32)
FESTIVA(L) (2)
OLuSTIG (8)
ARKAIsk (1)
*ToNSVAR (1)
RO(M)ANIsT (8)

Per Adamsson
LASTNInG (16)
KUNGAHUs (1)
bORSYRA (2)
HALSTER (16)
ReNSARE (26)
STAGnERA (32)

Matilda Gnospelius
PUNDARE (11)
FÅGELART (2)
GLIDARE (22)