Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
ABC Cup 2007  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Claes von Hofsten
ANSTånD (5)

Ylva Wändahl
GLANSiS (5)
ReGATTA (5)

Tove Lundeberg
LATeRAL (5)
sLAMMER (5)
(M)EDELTID (4)
SNUsArE (38)

Jannike Molander
(T)RÄsPRIT (4)
(S)LUTScEN (5)

Pia Mattsson
*ANTIfADA (1)
TANK(E)FEl (4)
ROSTArE (29)
TOpPSpEL (1)

Jenny Ringqvist
*(L)oCKANDE (1)

Mats Forsberg
ROSTARE (29)

Kristina Granström
BANKMAn (1)
*DOLMARe (1)

Lena Willner
SKÄRRAd (6)

Max Pettersson
KLOTTRA (8)
ENDAStE (21)
TREVLIG (6)
INITIAL (5)
*VINTRaS (5)
SKRUVAD (4)
*GRISÖRO(N) (1)

Jonatan Larsson
RISOTtO (3)
NERrESA (14)
TRILSkA (6)

Andreas Pejler
SAnNING (7)
SKrUVAD (4)

Lisa Nyman
KANDERa (23)
TURNERa (28)

Andreas Sundberg
(S)KRIDSkO (3)
OSTERIA (72)
STEgNI(N)G (1)
MATSKED (13)
NÅTLArE (9)
SNARLIk (6)
SPRInTA (22)
*(K)URSLÄrA (1)

Per Adamsson
*(T)ASSANDE (1)

Mats Söderlund
ELRITSA (58)
TINGEST (10)
ObELISK (4)
SPARTAn (6)
MÄKLARE (4)

Sabina Svensson
TRÄNARe (28)

Magnus Svensson
KNASTRA (11)

Andreas Ericsson
OMS(T)ÄLla (2)
SKALFRI (1)
REMISsA (11)
OROANdE (12)
SPOLAre (21)