Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Sommarelmiaden 2007  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Henrik Fröjmark
RÄTTSLIG (3)
MEKANISK (6)
SORtERA (50)
MISSALE (7)
*BåTMAST (1)

Niklas Elmefjäll
SMäRGEL (2)
DUALIsT (4)
DaNS(S)TEG (12)
lETTISK (9)
rU(S)MEDEl (3)

Johan Berner
LASRINg (8)
TäVLING (2)
OSTERIA (73)
DRagARE (8)
NATURG(A)S (5)
OMKRETS (4)

Jimmy Zettergren
TRÄDRoT (3)
SINT(R)ING (2)
ANDJAkt (3)
SORtERA (50)

James Reimdal
ALLERGI (4)
TR(A)SSENT (24)
pRINTER (5)
NATTGäS(T) (2)
KAN(T)LiST (11)

Andreas Carlsson
*JUNKARE (1)
STAKARE (2)
TrAVE(S)TI (7)
AT(L)ETISk (7)
STRAnDA (41)
LAOTIeR (29)
KONTERa (30)

Lena Zettergren
*(F)rAKTARE (1)
STANDaR (18)

Jannike Molander
(F)RAGMENt (1)

David Brandell
SKLErOS (3)
lINDRIG (2)
I(N)hALARE (1)
RENdERA (17)
VÄGrARE (2)

Inger Wingård
SNUsARE (38)
SKrITTA (24)
REALiSM (9)
ARTONDe (15)

Joakim Holmqvist
*AVSTIcK(A) (1)
MORSgrI(S) (1)

Tord Eriksson
VIDsYNT (2)
NÖDRAKET (3)
STUDeRA (51)
TRÄFFaS (1)
RAPpHET (1)
(T)OLEraNS (27)

Lena Vikberg
(S)ANDSTEN (24)
FIskARE (13)

Anita Mansnerus
SPANaRE (21)
TURnERA (28)

Per Adamsson
KANSLI(S)T (6)

Emma Ekman
*gRÅSTAR(R) (2)
BROTTAS (13)
ESPARTO (16)
rETIREr(A) (9)