Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholm Open 2007  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
hED(E)NDOM (1)
STENL(A)GD (5)
TUMSt(O)CK (1)
TOKR(O)LiG (1)
PLÄDERa (5)
LETTRIS(T) (5)
TÄTNINg (2)
TOrDERA (11)
PARHÄST (3)
SPRÅkL(I)G (3)

Nils Berner
TRINGLa (13)
*TRUGARe (3)
SP(U)RTARE (5)
TeLE(G)RAM (1)
SAGEsMa(N) (1)
iNTRÄDE (18)
*fiSKTR(A)N (1)
SKONArE (27)
RaS(E)RING (8)

Henrik Jonés
REALIST (50)
TADEL(F)RI (5)
(S)NIRKLiG (1)
SEM(A)NTIK (12)
BRONINg (1)
GIRLaND (8)
SEKTAn(D)A (4)
SEMaNTI(K) (12)

Johan Rönnblom
HAnDSKA(S) (6)
*NERpETA(D) (1)
MIDNATT (5)
SEnLATI(N) (7)
KnATTER (14)
FIlATEL(I) (2)
TIMRiNG (1)
fÖRETAG (5)

Johan Berner
TROLOvA (5)
(P)ERSONAL (5)
DESTrU(ER)A (1)
RISKERA (32)
(D)EMOlERA (7)
LATINEr (30)
FLA(N)KErA (5)
INDU(S)TRI (6)
TREDSKA(S) (11)
KOSMiSK (1)
LIKRiKT(A) (1)
ÖVERhUD (1)
ST(E)NSTOD (21)
BEUNDrA (5)

Elisabet Claezon
BLÅLeRA (1)
ANEKDOT (11)
GATSTeN (15)
RARITEt (7)

Torbjörn Holmquist
OÖNSKAD (6)
FÖRETAg (5)
PiSSOAR (6)
NEDeRST (13)
FLORERA (7)
SMItT(F)RI (1)
UTMANARE (7)
SLITSAM (7)
STiGARE (43)
OMLASTA (3)

James Reimdal
*TOMSKal (1)
sTRECKA (10)
*LOMmARE (1)
ÖREStAL (7)
uTSÄNDa (10)
SKULdRA (8)
FuNGERA (12)
ARABISk (3)
INSMOrD (7)
S(T)UDSARE (13)

Claes von Hofsten
*RÖKRAST (1)
REGLING (4)
STOIKER (12)
FLADDra (8)
NATTbIO (6)
LÖDdRIG (3)

Eva Hedman
LEKsING (3)
SkROCKA (3)
FRiTeRA (18)
FÅTALiG (3)
eNRUSKA (13)

Jannike Molander
S(P)RiDARE (11)
StRIMLI(G) (3)
IDROTtA (17)

Pia Mattsson
(M)ATTNING (1)
KATALaN (2)
FLaNERA (10)
NERSLAG (13)
(S)TRAPATS (7)
tREDSKA (17)
STöTA(N)DE (8)
ANTÄnDA (6)

Fredrik Hansson
INVÄNTA (5)
AVSÄNdA (4)
S(T)ADSLAG (6)
*VÄNSTRa (6)
koTLETT (1)
SvET(S)ARE (9)
vÄLJARE (1)
K(O)RSNING (6)
TRI(S)TESS (10)

Måns Eriksson
gENETI(S)K (2)
MONDIAl (1)
INLINDA (5)
aNTASTA (9)
BESTIGA (12)
(B)RAKSkIt (2)
(S)TORLIgA (13)
LInDARE (32)
INORDnA (12)
*DREGgLA (1)
COLLIeR (1)
RENTIER (7)
*FALSBAR (1)

Roland Olsson
NITRERA (23)
SPiONER(A) (12)
(M)ARiNBLÅ (1)
vIKTLÖS (3)
ANORMAL (2)
DRESSyR (2)
InRÄTTA (21)
SÄRDRAG (5)
SALUTER(A) (16)
SiDLINJ(E) (1)
SoRTERA (52)
BASTIoN (16)
UTLÖPAR(E) (2)
STEK(N)ING (8)

James Lund
INTAGEn (8)
SÄRNING (1)
STeNING (11)
*vILOSAM (1)
BARyTON (6)

Karin Anderberg
NORMERA (11)
SMASkIG (2)
DEMOkRA(T) (2)

Stina Lundin
gLINDRA (9)
(M)ÄRkNING (2)
UTvInNA (5)

Jonatan Larsson
SLIpARE (12)
*(S)tRIDARE (1)
AZURBLå (1)
LANsERA (55)
ST(A)gNERA (32)
(D)ELAKtIG (9)
*(S)TORSTiL (2)
NÅTLARe (10)
TULLARE (19)
REtINAL (30)
MARSiAN (10)

Maria Åslund
sALTERI (63)
PULseRA (16)
TRANSIt (20)
GAStERA (15)
SLUTSpE(L) (2)
INSALtA (14)
oRATION (8)
TRILSKA (6)

Elof Hansjons
LAnD(S)ORT (30)
SAUTERA (33)
E(F)TeRAPA (4)
AGITeRA (25)

Mikael Ström
KURSARE (12)
SLÄNTRA (24)
*BO(R)tLOVA (1)
RAsHETS (7)
TRiNGLa (13)
*VäSSARE (3)
BInDARE (14)
DANSARE (51)
MäLTERI (3)
INNER(S)tA (25)

Emma Hägg
MANSLEM (4)
NOtARIE (53)
s(K)ANDERA (30)
STÄDaRe (37)

Andreas Sundberg
LIsMARE (26)
RIkEDOM (2)
SIgNERA (44)
STEwARD (1)
LANSERa (55)
RONDELl (6)
(S)NITSArE (16)
NOTArIE (53)

Anita Mansnerus
*B(E)DRAGEN (1)

Gerd Forss
KLOTTeR (6)

Per Adamsson
*INTOnAL (1)
MaGSYRA (1)
StEG(L)InG (2)
NEDLåTA (12)
GLANSIG (2)
RESAnDE (16)
mONSTER(A) (25)