Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
GRILL(PAR)TY CUP 2007  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Henrik Jonés
TUSEnDE (2)
sIDRUTA (2)
RaDIOTA(L) (4)
DEBITOR (2)
UnGERSK (2)
*MENlIGe(N) (1)
MOTSoLS (1)
(A)UTOkRAT (1)
FRÄMSTA (1)

Johan Berner
lAOTIEr (5)
S(K)oLGÅRD (2)
R(A)NDSTAT (5)
RISTARe (12)
SOrTERA (20)

James Reimdal
InMUTaR(E) (1)
aRTONDE (7)
SAUVERA (1)
POlENTA (4)
REtSINA (20)

Gustaf Bergström
TRAmSiG (3)
RISTARE (12)

Patrik Grönvall
KlISTRA (1)

Joel Bäckelie
PA(S)SNiNG (2)
SLUtORd (5)
(S)TADSLiV (2)
ADEL(S)Dam (2)
FRAKtAl (6)

Johanna Bergström
(A)VERSiON (6)
NORRmAn (1)
TRoNTaL (8)

Jenny Hildeberg
*OMSTYRA (1)

Måns Eriksson
KONTRa(K)T (2)
LUFT(S)LaG (1)
GNIDARE (2)
NORDIsT (6)
SNIDARE (17)

Roland Olsson
fLORERA (4)
LaNDERI (12)
MUnSKÄ(N)k (1)
lINDARE (13)

Tord Eriksson
FOLKP(A)Rk (1)
OBESaTT (1)
FöRDELa (1)

Rose-Marie Eriksson
SOrTErA (20)

Robert Wessman
ATeNARE (7)
SKILDRa (4)
LADDArE (4)
KNEGARe (4)

Mikael Ström
vITS(E)NAP (2)
DE(S)PeRAT (3)
(R)OVDRIFT (1)
rEOSTAT (8)
VaRIETE (2)
ANBLICK (1)
VAS(K)NING (2)

Olivia Gefvert Olsson
AFaTISK (2)
SNArARE (5)
TaNDRAD (2)
MARG(A)RIN (2)
HUND(S)kIT (2)

Per Adamsson
ADRENAL(IN) (1)
SORGLIg (3)
TIGgARE (6)
TEKnISK (1)

Emma Ekman
StUTERI (9)
(S)INISTer (4)

Yann Moreau Bruun
DIAmANT (3)
NORDIsK (6)

Susanna Niklasson
ORdVITS (1)