Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Sommarviken 2007  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
OSTDIsK (2)
SALTARE (13)
MAGEr(H)ET (1)
sTOLLiG (3)

Dan Granqvist
fÖrMEDL(A) (3)
FÖRSPEL (4)

Gerd Forss
STA(G)NERA (32)

Maria Ellfolk-Lasén
(S)ENLATIn (7)
SNaRAST (7)
ALLIERA (16)

Jan Nyberg
BINDARe (14)