Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2007  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
DrÄnERA (5)
STOLSRA(D) (4)
StOIKER (12)
SPLiTtR(A) (7)
TREEnIG (3)
(T)UNNTARm (3)
DELStAt (19)
TRONSaL (27)
RISTArE (52)
AZErISK(A) (10)
(M)AtSEDEL (10)

Anita Marmell
gRISSLA (13)

Greger Nässén
AZERISK (20)
DESIGNA (12)
ONDgÖRA (2)
GISSLAN (3)
SNARHET (24)
STäDARE (36)
rASHETs (7)
DÖdSTAL (1)
mOTSATS (8)
YTTRAND(E) (3)
INRISTA (40)

Nils Berner
SNIDARe (67)
SORtERA (50)
RESoNAN(S) (12)
TILLFARt (1)
bLADLUS (1)
dIkTARE (27)

Lisa Blohm
TONSILl (7)
SAMARIt (8)
eDITION (4)
*ANSTAL(T)a (1)
ArMVECK (1)
nEMATOd (10)
ETNOLOG(I) (1)
ASkENAS (6)
SKYlDRA (4)

Gunnar Andersson
gRATTIS (21)
BEGRIPa (9)
BIÄTARE (3)
DRESSiN(G) (17)
HANTeRA (22)
KVIST(R)EN (1)
KÄRANDE (7)
LaSTARE (39)
LANSErA (54)
REGaTTA (5)
REN(R)ASIG (9)
ROStERI (26)
SATINER(A) (32)
(S)EGELYtA (1)
St(A)NSARe (20)

Henrik Jonés
PORTlAK (2)
KARTERa (13)
SaTUR(E)rA (6)
AlLTSEN (5)
(G)ENOMlAT (2)
daTERIN(G) (14)
TRÄDROT (3)
REALTID (18)
LIVSV(E)RK (2)
KIND(T)ANd (5)
(K)LANTERI (14)

Håkan Nord
KLANdER (11)
InSÄTTA (14)
PrOTEIN (2)
(B)EhÄNDIG (1)
KOLA(T)RÄD (1)
(T)EKOKrIS (1)
(P)OSTvERK (2)
IRIseRA (15)
NO(S)SErOT (6)
V(A)RANDrA (2)
bARNBA(R)N (2)
LASTBAR (5)

Johan Rönnblom
(S)TUDSARE (13)
*NEDSKÄr(A) (1)
SKAPLIg (4)
kONSTRA (19)
SKaNDER(A) (30)
AVRUSTA (9)
kA(L)LPRAT (1)
(P)eKINGES (1)
SANItET (14)
KöLsVIN (1)
(H)ELgeDOM (1)
V(Ä)STeRUT (1)
MÄTeTAL (1)
SÄRDrAG (5)

Johan Berner
TALANdE (22)
mARSI(P)AN (5)
(M)EDIaTEK (1)
ZONERAD (2)
NEDeR(L)AG (7)
STREBER(I) (3)
äNTLIGE(N) (1)
AZeRIER (3)
RyTtARE (12)
ISOLERA (45)
MaTRONa (6)
ÄLS(K)ANDE (1)
RETO(R)ISK (9)
dRINKAR(E) (6)
OmRINGA (4)
LASTInG (6)
EVIDeNT (2)

Rasmus Möllby
PARMe(S)AN (5)
TeNSION (9)
SaTS(N)ING (7)
*MOLANDE (2)
kLaNDER (11)

Björn Ericson
sKENDÖD (2)
SODAÖrT (2)
*TEFILT(E)R (1)
HONKATT (5)
uG(A)NDISK (3)
(T)EKOKARE (4)
(K)ARMOsIN (4)
ASÄtARE (9)
SVARt(S)YN (2)
TESTBIL (1)
SLADD(r)IG (15)

Elisabet Claezon
inKASSO (6)
STÄDARE (36)
NERRESA (14)
TReVNAD (10)

Torbjörn Holmquist
(R)UCKLaRE (2)
lANSERA (54)
SLAKtARE (17)
FRASErA (10)
MAkTELi(T) (1)

Daniel Domert
BETEcKn(A) (1)
kOLOXID (2)
KJOLtYg (1)
sVINERI (3)
URSIn(N)IG (2)
ELDSTOd (3)
BORTaIS (2)
HAVSViN(D) (1)
(S)EXRAdIG (4)
INHALe(R)A (5)
NATTLIG (8)
LÖVTRÄD (2)

Erika Jonés
TRaVNi(N)G (2)
TuRNERA (28)
TÄNKARE (15)
SKRINNA (15)
KOsTNAD (16)
SKONARE (26)
JODDL(I)nG (1)
ANDJAKT (3)

James Reimdal
SKäRRAD (6)
föRLITA (3)
dRAGARE (8)
TEMADAg (3)
*AFaSiSK (1)
SAtINER(A) (32)
ASKENaS (6)
DITRESA (49)
LANDERI (22)
(B)ÄRNSTeN (5)

Martin Bender
IDROTTa (17)
RISKERA (31)
dESPOTI (6)
BARLAST (8)
RATTLÅs (5)
DOMsLUT (2)
S(T)RIDBAr (15)
SwEATER (1)
SEGLAtS (16)
DROgFRI (3)
UTBREdA (6)
IRAKIeR (5)
MeDDELA (3)

Ida Nord
SALtERI (57)
INTRÄDe (18)
ONOrMAL (7)
kREVERA (7)
TREvAND(E) (6)
(E)RITREaN (9)

Claes von Hofsten
TJÄNaRE (6)
kAMERAL (3)
*MOASErA (1)
TVIv(L)ARE (5)
ILLAndE (3)
(S)TARtARE (15)

Rita Åkesson
LASTING (6)
PARENtES (10)
LaDDARE (13)
*SAN(D)TORN (1)
ISOlERA (45)
STIGARE (41)
DYNASTi (6)
*kORA(N)EN (1)

Patrik Grönvall
kLARHET (6)
SKÄRARE (3)
SEXMorD (1)
kOTTERI (12)
BELASTA (13)
KAT(A)KRES (3)
n(O)RDSIDA (2)
sPARNiT (2)
ANDETAg (11)
SVUlTEN (1)

Eva Hedman
FINgERA (17)
REFUS(E)rA (1)
SeXKANT (3)
ORDINÄR (1)
*P(Y)SSLARE (1)
INV(I)TERA (8)
FISKARE (13)
ReALLÖN (2)
ENFA(L)DIG (1)

Daniel Strindberg
RIS(T)aRE (52)
STAC(K)aRE (6)
(B)ECkASIN (2)

Ylva Wändahl
LUSTGAS (7)
FrÄSNIN(G) (2)
SKONARE (26)
(S)KOTNING (2)
*(R)IeSLiNG (2)

Tove Lundeberg
KERATIn (9)
gRYNING (1)
nUMReRA (9)
AM(E)RIKAn (1)
kLORGAS (3)
AnSTORM (18)

Joel Bäckelie
SMåT(T)ING (1)
*LANSERI (1)
FÖRHAnD (1)
*DALLrIG (2)
*NE(D)DIMPa (1)
STORlEK (10)
(N)EONLJUS (1)
EKOlOGI (3)

Elisabet Bruzelius
RYTTErI (3)
SNUsARE (38)
(D)AGLIgEN (2)
E(G)eNSKAP (2)
*(R)UINeRAD (1)
LINDARE (31)
PLÖJArE (1)
DiKTERA (22)

Jannike Molander
BEGRIpa (9)
RIKtARE (18)
*uTPEKAD (1)
SPAtTIG (3)
TJATTRA (4)

David Brandell
INlÖSEN (5)
BERy(K)TAD (1)
TILlAgA (4)
I(N)SKRIDa (3)
LOTTErI (26)
(F)RISPELa (3)
VITRIOL (3)
SADLiNG (6)

Pia Mattsson
SKAnDER(A) (30)
*(N)eDStIGA (5)
(S)TATSMaN (4)
VIKaRiE (3)
SUsNING (5)
pAsSION (11)

Jenny Ringqvist
SIKTARe (20)
RENSERI (11)
KNATTRA (7)
STAmPEn (2)
TORTERA (22)
*STORSAl (1)
P(R)ESTERA (10)
INTRÄDA (13)
BrYTARE (4)

Anders Brandén
InVÄNTA (5)
NYSTARt (5)
KLENTRO (3)
STUN(D)LIG (2)
MORS(N)ING (6)
ANSIKtE (19)
NERRESA (14)
RyTTARe (12)

Fredrik Viberg
sTRE(B)ERI (3)
ANGLIST (4)
ÅTErVAl (4)
DIKTeRA (22)
SMIlARE (9)
RENkÖTT (3)
SÄNDARE (34)
*VA(R)SLING (2)
zENITAL (11)
STO(R)LIGA (13)
FOrNSAL (4)
ENAKTA(R)E (7)
AVSTäl(L)A (3)
PEnSION (4)
(F)ILTRERa (9)
DAGSR(E)SA (9)
*LEtURGI (2)
STÄNGEL (12)
InTR(I)kAT (6)

Fredrik Hansson
rÄTSIdA (17)
SLäNTRA (21)
BeFATTA (5)
BORSTEn (10)
rESNING (13)
(S)tAGNERA (32)
*StEkARE (3)
BRÖDRoS(T) (2)
AllERGI (4)

David Lundin
SPRIcKA (5)
SMITArE (34)
HAmSTEr (4)
BESPRU(T)A (2)
STENgOD(S) (14)
FÖRLOrA (3)
RUSNING (5)
*vÄ(R)DSLIG (2)

Inger Wingård
URINOAR (5)
KLiSTRA (26)
PiASTER (11)
TRADErA (35)
sNARARE (25)
FÖRESLÅ (2)
UNIKhET (1)
KaNISTE(R) (27)
bROSSLA (3)

Leif Berglund
OsTADIG (18)
MaDEIRA (10)
*INSTORMa (1)
bASUNIST (1)
SNOB(B)Eri (4)
KONStRA (19)

Måns Eriksson
ÖvERTAG (6)
RITSTI(F)t (2)
DATASEt (6)
BESKhET (2)
PETNOGA (3)
AVYTTrA (2)
SEMAnTI(K) (12)
iNFETTA (9)
AdERTON (20)
sANERIN(G) (3)
STADIuM (3)
sKÖTSEL (3)

Roland Olsson
*BARnRUM (1)
aDENOID (1)
o(V)ISSHET (3)
OmSLUTA (6)
LEdBAND (3)
LEKANdE (6)
BARN(R)öST (3)
(M)AKARONi (2)
*ST(A)RTGAs (3)
TESTARe (39)
LEKANDE (6)
APELSIN (7)
TRÖS(T)aRE (5)
APElSIN (7)
*INnESTÅ (4)

Tord Eriksson
LESbISK (4)
LINDARE (31)
OSTErIA (72)
*MOTFALL (1)
REGRESS (1)
*AudITÄR (2)
PLACEBO (2)
SIDRUTa (9)
SKOJARE (9)
*pRISMAt (1)
MONTErA (24)
MULLToA (2)
UTFODRA (5)
*EMEDANS (1)

Rose-Marie Eriksson
VINNARe (29)
EDITERa (26)
STOIKEr (12)
STeNRÖS (5)

Kristina Granström
*BÖLJANDe (1)
HeTSARE (15)
STÄLLARE (7)
RENDEra (17)
SMÄDARe (11)
SNIFFARe (5)
H(E)MTRAkT (3)
BEDRAGA (6)

Per Christensson
HuS(G)RUNd (1)
ANDANTE (8)
*PORR(S)IDA (1)
OM(BE)sIKTA (1)
sTOR(S)TAD (15)
kNOLLRA (1)
DrESS(E)RA (17)
MAEsTRO (26)
NEDRÖST(A) (10)
INlÄMNA (2)
(S)TORMAKt (10)

Karin Anderberg
KARriÄR (2)
MÄRK(N)ING (2)
TAnKBIL (2)
INDONEs (3)
KALsONg (5)
INnERÖRA (2)
DOSE(R)INg (8)

Stina Lundin
AVSOMNa (3)
INSÄTTA (14)
STEnKAs(T) (13)
STANDA(R)d (10)
VÄRNARE (3)
AVTRäDe (3)

Jonatan Larsson
SENTIdA (43)
TRASSeL (42)
SPRETiG (7)
AGNAtER (12)
LATINeR (30)
ÖSTSIdA (6)
SNIDARE (67)

Anna Andersson
KRIsTNA (24)
FLANERA (10)
TÄNKARE (15)
FAKTISk (2)
gNISSLA (7)

Maria Åslund
BASTARD (11)
AvSNÖRA (2)
STÄDARE (36)
OMSKÄRA (6)
STATARe (30)
SPELArE (15)
MATSKEd (13)

Johan Stenberg
PATiENT (4)
STILLNA (11)
DRESSIN (18)
LYsANDE (13)
gIRLAND (8)
SErGE(A)NT (7)
RAKItIs (3)
STAtARE (30)
FOToGEN (2)
STRUNTA (21)
TUNNvIS (1)
KAMELIA (2)
TRaDERA (35)
RELA(T)IOn (19)
(R)OTARIAn (3)

Tonny Molander
(S)TOLTHET (5)
RöKPUST (1)
STiGARE (41)

Lena Vikberg
STANDER(T) (19)
OSANN(I)nG (4)
GoDNATT (7)
TRÅDS(M)AL (9)
FORMLiG (2)
UtRIkES (12)
KASsERA (25)
SPRUDLA (5)
LANSERA (54)
GLASERA (23)
SiD(F)LÄSK (1)
MISST(r)O (8)
MOTSATS (8)

Andreas Pejler
AeROSOL (12)
SPRINgA (16)
eDITION (4)
KAStARE (36)

Johan Eriksson
ZOOlOGI (2)
ABS(T)RaCT (1)

Elof Hansjons
SPäND(H)ET (1)
VINNARE (29)
STRÄNGa (21)
TRAGgLA (3)
SpL(I)TTRA (7)
HALsONT (7)
RInGaRE (27)

Tommy Vaske
GLACIäR (2)
STE(L)BENt (8)
RÄTTARE (9)
PRoM(P)TeR (1)
UTRUSTA (6)
*fOlSYRA (1)
GRÄNSLE (6)
SYBARIT (3)
kRAMSNÖ (5)

Mikael Ström
REKTiON (6)
TI(L)LSATS (3)
StRAMHE(T) (5)
STENrAS (29)
SERVeTT (4)
*HERETiK (1)
TONSÄT(T)A (3)
DR(I)NKaRE (6)
S(K)ISSERA (9)
ELiTISM (6)
SPELARe (15)
NOtAbEL (7)
STIGMAT(A) (4)

Emma Hägg
*FYr(K)ARTA (1)
ARToNDe (15)

Lisa Nyman
NONSEnS (1)
RYtTERi (3)
KINDTA(N)d (5)

Andreas Bernberg
sTA(G)NERA (32)
PEDAGOg (1)
BEkANTa (3)
FUSKARE (6)
SALU(T)ERA (15)
BESItTA (13)

Martin Hedengren
TYnGDLA(G) (2)
OSTERIa (72)
KNAsTER (26)
AFRIKan (1)
FARKOSt (6)
RIKTNiNg (5)
*BRÄDDARE (1)
(S)VArANDE (4)
FUNgERA (12)
*GASTERA (15)
STIgARE (41)
TARaNT(E)L (16)

Andreas Sundberg
hALVTId (6)
NATURIS (13)
TRÄASKA (1)
MATvRAK (2)
nORDoST (6)
JÄDRANs (1)
KILO(G)RAm (1)
FORCERa (1)

Anita Mansnerus
DENSItET (11)
CENSUR(ER)a (1)
HÄNgArE (7)
SPRINGa (16)
*SITTARE (2)
HAVTORN (3)

Lotta Vesterberg
TRANDAn(S) (11)
*LOTSARe (7)

Anders Skjäl
REFERe(N)S (1)
HÄST(S)KIt (3)
LUSTGas (7)

Gerd Forss
LIKTORN (9)
DOSsIER (12)
FART(D)ÅRE (3)
MIlDHET (3)
BLIDHET (2)
FINGERa (17)

Per Adamsson
LoRTGRI(S) (3)
iNSTI(N)KT (1)
REGLINg (4)
VERaNDA (10)
*SITUERA (1)
kANIS(T)ER (27)
SNAR(K)ARE (9)

Matilda Gnospelius
LAMINAt (10)
SÄTTARE (19)
TrASSLA (21)
STYRSEL (2)
S(T)ÄLLARE (7)

Erik Elvers
ReAgERA (9)
*REaLARE (1)
PAtIEnS (11)
FORMSaK (1)
STENDöD (3)

Suncana Smolic
SKRÄNig (3)

Emma Ekman
BORDElL (4)
ANLäNDA (5)
SL(A)KTARE (17)
STJÄRNA (12)
åtE(R)STOD (2)
*slIDDRA (2)

Yann Moreau Bruun
KATeDeR (9)
SAMLaRE (18)
OTRÄNad (9)
*ORSAKAS (1)
tÅNAGEl (5)
DIKtERA (22)
(K)ANTLiSt (11)
STRUMPa (4)
ARmRING (2)
TAL(K)NiNG (2)
STORdIA (47)
(S)tÅnDARE (22)

Susanna Niklasson
FRaNSKA (5)
VinNARE (29)

Lars Åkesson
SKIRHEt (4)
BIbLISK (1)
AVSÄnDA (4)
IRRITeRA (7)
TVäRDRAG (1)
SKALLrA (6)

Alexander Prytz Hedström
BrAN(T)HET (3)
ArMeNIE(R) (6)
(K)ATARSIs (2)
BESIKTA (9)
SELlERI (9)
GOdNATT (7)
BEStÄMD (4)
dRÖNARE (6)
(S)TAGNERa (32)

Matilda Ekman
ANIMeRA (21)
oNaNERA (15)
SVARTnA (22)
STaTARE (30)

David Vessberg
*FNATTER (1)
KLANTERI (14)
BARNMAT (5)
VASKARE (4)
MARKERA (10)
SKIDARE (13)
STAtiON (15)

Linn Mårtensson
TRÄDS(T)Am (4)
ROSTARE (29)
ElGItA(R)R (3)
TUMLaRE (20)

Gustav Krantz
*AVSTiGA (5)
RISTARE (52)
SONDERA (80)
GRANsKA (9)
MiNaRET (28)
SaLTARE (13)
SLUTRaD (9)
SALTERI (57)
OMogNAD (1)
sTANDAR (18)

Katja Fedorova
AZeRISk (20)
SNIDARe (67)

Zakarias Jonsson
FRÄLSARE (8)
LEKaNDE (6)
RENSArE (26)