Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning HT-07  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
dUR(A)TION (5)
RULlS(T)EN (2)
KARDULL (1)
SlÅENDE (2)
TAMBuRI(N) (1)
SMÅSTEN (2)
SANDhED (2)
sKEPNAD (4)
sTEARIN (28)
sKALERI (7)
gAMBLER (2)
(K)OLTrAST (2)
STORLÄN (3)

Gustaf Bergström
MATErIA (9)

Patrik Grönvall
NEDÄRVA (2)
KRIsTNA (10)
dATAS(P)EL (1)
TERTIAL (1)
SKoLNiN(G) (3)
ADAPtER (5)
OREGANO (1)
GLITTRa (5)
KNEgARE (4)
NErISAD (4)
(S)KOLNInG (3)
GNiSTRA (5)
MOTViND (3)
TURNeRA (6)
sTEARIN (28)

Johanna Bergström
TRILLIN(G) (1)

Jenny Hildeberg
*(S)TORGATA (1)
S(t)ENLAGD (3)
BRUNSTI(G) (3)
F(A)STLAND (4)
STÖVArE (2)
POLLARE (3)
(K)ROSsARE (6)
AR(K)IVeRA (2)

Pia Mattsson
TOrTERA (9)

Måns Eriksson
*SKRApA(R)E (1)
INROTAD (3)
AVRiNNA (5)
GRANRiS (5)
SPINKIg (1)
INtAGEN (3)
VALDENS (4)
IRANIER (4)
TuMLARe (5)
AnFADER (2)
STORST(A)D (2)
DANSKhe(T) (4)
LJUSTER (2)
NÄRANDE (2)
TILltRO (2)
TRASsLA (9)

Roland Olsson
ADDeRIN(G) (2)
MOleKYL (1)
(Ä)NDaLyKT (1)
FET(T)SNåL (2)
*LIMBOD(AN)S (1)
soLREGN (6)
VItLING (1)
DRESS(E)rA (7)
REL(A)TiON (7)

Tord Eriksson
RE(G)eRiNG (4)
*BALTS(T)AT (1)
MONTERA (14)
SaTSDEL (4)
KANI(S)TER (8)
STATArE (10)
R(E)TiRERA (3)
TÄNKARE (7)
u(T)SUGARE (1)
*(S)TÅLtAFs (1)
UTS(P)ELaD (2)
NERSLAG (7)
gR(I)NOLLE (1)
(A)nSENLIG (1)
BRäNNE(R)I (1)

Rose-Marie Eriksson
EvIGHET (1)
SORTErA (20)
VITSARe (11)
GATStEN (5)
DItREsA (18)
STATARE (10)

Göte Borg
KANtElE (4)
bESTYRA (3)
KAnDERA (4)
dRUVSOR(T) (4)
SEN(A)NTIK (2)
TRäNG(S)EL (3)
SLA(G)SIDA (5)
OmGIFTE (2)
SMåLAND (3)
BARSTOL (5)
FRISKO(L)A (1)
GRIS(F)EST (2)
ÖVERDOS (3)
INRIKEs (2)
(B)ENSKADA (2)
(G)RAVSTEN (4)
LÖNE(G)RAD (1)
BRYDSAM (1)
EMITTE(R)A (3)

Tommy Vaske
SANsLÖS (2)

Stefan van den Berg
(O)MÄTTlIG (2)
ALLIERa(D) (1)

Mikael Ström
*MORSERA (1)
KONSERT (3)
(R)ESONeRA (4)
AGNATEr (3)
TREDSKA (6)
STAGN(E)RA (12)
KN(A)RKARE (2)
LuNNARE (8)
STILART (3)
VAKTkUR (1)
S(T)ARTARE (5)
KARNEOL (3)
*GASTERA (2)
REoSTAT (8)
rARITET (2)
*OMSPELA (1)
AMETIST (4)
SIMU(L)ERA (4)
RIStARE (12)
GRoTEsK (2)
LUSTRE(S)A (3)
NATTBIO (2)
INTRAdA (4)
BANtARE (2)
SKRiNNA (4)
VITSARE (11)
NEdSLiT(EN) (1)