Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
GÅSKUPPEN 2007  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Peter Oljelund
VANDRAr(E) (4)
PLOTTrA (5)

Johan Berner
LISMARE (26)
BLANKEt(T) (4)
EUT(A)NASI (6)
KERAMIK (1)
R(A)STNINg (19)
ToRTERA (24)

Gustaf Bergström
gALATER (6)
PRoJEKT (2)

Malin Nordgren
*tRÄLaCK (2)
FR(A)MGENT (4)
dANSARE (53)

Oscar Langenskiöld
EMIGRERa (2)
GRADERA (12)

Johanna Bergström
SLADDeR (16)
aNRÄTTA (7)

Jannike Molander
oRENLIG (12)

Pia Mattsson
pRATSAM (4)
TANDROT (20)
RADIERA (16)
DrIVANdE (4)

Majken Epstein
PoSTERA (27)
KALlSINT (1)
UtTRYCK (1)

Jonatan Larsson
IDiSsLA (7)

Lena Vikberg
HEmSTAD (7)
SPElBAR (6)
sLÖSARE (16)
(S)TACKaRE (6)
(S)EGELBAR (2)

Gerd Forss
SToRDIA (49)
LATMASK (2)
SLAT(T)rIG (11)

Per Adamsson
PLOMmON (2)
SNOkART (9)
lUNNARE (9)
ReNRITA (24)
PERuANS(K) (2)
REs(O)NERA (25)

Erik Elvers
SEDE(S)LöS (2)
FRISISK (1)

Emma Ekman
LaSTKaJ (2)
SVAR(T)rOT (7)
REStERA (38)
MEmO(R)ErA (2)

Maria Ellfolk-Lasén
ÖvERHET (1)
(P)RESTERA (10)
(D)RAMATiK (7)
NERRASA(D) (8)
KLiSTER (16)