Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Västsvenska mästerskapet 2007  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
BAK(F)yLLA (1)
LI(T)AUiSK (3)
HETSARE (15)

Patrik Grönvall
AGNATER (13)
(S)TAcKArE (6)
*åNGMOLN (1)

Joel Bäckelie
LASTaRE (40)
uTTORK(A)D (3)
UTREd(A)RE (5)
PuTMAGE (1)
SNARARe (25)

Jenny Hildeberg
INHAn(D)LA (1)
FRiSTAD (20)
*RUStARE (2)
SKOnERT (12)

Måns Eriksson
TraSSEL (42)
FÖRSTAD (3)
RuL(L)STEN (5)
ERINRAN (17)
LATMåNS (4)
DATERIN(G) (15)
SPRItTA (7)
(K)ARMSTOL (5)
(S)IDANTAL (3)

Roland Olsson
taKTLÖS (5)
LATINEr (30)
ViTSEN(A)P (4)

Mikael Ström
B(U)NKRInG (1)
AVISERA (32)
*InSALTA(D) (1)
(B)ERGsMAN (3)
ElSKATT (3)
SO(L)ARISK (4)
TEAKb(o)RD (1)

Susanna Niklasson
KLISTra (26)