Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
wICcA Cup 2007  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Berner
ANNALER (12)
(S)ORGESAm (5)
(T)EMaTISK (4)
MiNeRAL (16)
ORDI(N)ATA (7)
FASTmER (5)
(I)NSkJUTA (3)
(S)TADSLIV (5)
AvOGHET (1)
ARSENAL (30)
OLEANDe(R) (3)
G(E)NeRERA (5)
MARRITt (6)
(B)LANDRAS (7)
(UT)KöRNING (1)

Björn Ericson
(S)ORgBAND (6)
FLUNdrA (5)
SID(E)NApA (1)
DISKETT (7)
OTÄNkB(A)R (1)

Rita Åkesson
UTRENSA (38)
TUMLARE (20)

Patrik Grönvall
BR(U)DSTOL (2)
STRETTA (8)
NOtARIE (52)
STRÄVAN (3)
STRÄNGa (21)

Joel Bäckelie
*bARIStA (3)
ErSÄTTA (6)
He(T)SJAKT (5)
nEDRUST(A) (8)
SpISARE (6)

Inger Wingård
FOnDERA (8)
RESTeRA (34)
KLOStER (10)
VERANDA (10)

Måns Eriksson
AVbRÄCK (1)
MONARKI (6)
*kATTFIS(K) (1)
REMISSA (11)
LaSTARE (39)
IRAnSKA (6)

Roland Olsson
(I)NTeRIÖR (3)
(D)RESsING (17)
FRAMT(I)DA (7)
ORdINER(A) (17)
RINGDAN(S) (9)
BOASERA (15)
(S)ATINERa (32)

Kristina Granström
VIdRÖRA (1)
SALDERA (29)
FU(L)LGÖRA (1)

Mikael Ström
OCENT(R)AL (4)
*ORMNING (1)
ARmENIS(K) (7)
SpI(S)LOCK (1)
NORDiSK (7)
SnICKAR(E) (7)
REgLERA (10)
HäMNARE (3)

Anita Mansnerus
ANDETRo (18)