Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Mälarpirater Cup 2007  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Peter Oljelund
SPINKIg (2)

Nils Berner
S(T)AMKROg (2)
SAnITET (14)
RESTeRA (34)
bARSTOL (11)
OdISkAD (4)

Gunnar Andersson
UND(E)RARt (8)
L(I)VSFARA (2)
*TIOSYRa (1)
dADAIST (6)
RA(D)IOBIl (2)

Henrik Jonés
gANASCH (1)
SLUTFaS (4)
NEDLUTaD (3)
TRaNDAN(S) (11)
mAEsTRO (26)

Johan Berner
STUvARE (12)
tRER(A)DIG (3)
STRAnDA (41)
SORTERA (50)
HElVETE (1)
bL(A)NDARE (11)
SADLING (6)

Lars Ivansson
VA(T)TNINg (2)
STENSÖt(A) (3)
SKEDdRaG (4)
ÖNSKLiG (1)
NITRERA (22)
FuR(S)TLiG (3)
SKåLLHE(T) (1)

Erika Jonés
BELGARE (5)
mOSAISK (1)

James Reimdal
SNIDARE (67)
tRASSEN(T) (24)

Eva Hedman
(S)PAtSERA (15)
AUTOMaT (1)
KRIGarE (11)
ORA(N)GeRI (3)
SLÅTTER (15)
SOlVERA (13)

Elisabet Bruzelius
KORTLEk (4)
sÄRSKOL(A) (4)

Jannike Molander
KLÄTtRA (10)
EXTRaKT (3)

David Brandell
ARGSINT (18)
dOSER(I)NG (8)
FASt(E)TID (6)

Måns Eriksson
DElNING (2)
sLATTRI(G) (10)
MODU(L)ERA (3)
TRONtAL (10)
ATENARE (18)
*RELIgON (1)
*LaNDST(I)D (1)

Roland Olsson
mÄSTARE (24)
SE(G)ERtÅG (3)
OBARkAD (3)
*ANUlLER(A) (1)
STRöSSEL (3)
ÖrONSuS (1)

Karin Anderberg
ÄLSKArE (10)
DOSSIER (12)
*ANIMALI (1)
(S)TADSLaG (6)
TEnDERA (36)
HåLKORT (2)
SNICKeRI (3)
SNIDARE (67)

Henning Hagwall
SINI(S)TEr (8)
OSTERiA (73)
DEXTRIn (3)
*INRAMaD (1)

Anna Andersson
TROLOvA (5)

Maria Åslund
BUKfENA (1)
CeNTRAL (8)
SKÅLNIn(G) (2)
*TRINgLA (13)
INSNöAD (4)

Elof Hansjons
SNAtTRA (29)
(I)NsTÄLLA (2)
MEDANSV(AR) (1)
PATRiOT (4)
(S)ATSNinG (7)

Andreas Sundberg
MANSTA(R)K (5)
(T)AXIReSa (9)
ST(A)KnInG (6)
(D)ATERInG (14)
MORDISk (10)
(R)uMSTERA (7)
REAPRIS (1)

Anita Mansnerus
PLÅSTrA (8)
HALSONt (7)
S(VA)NSKOTA (1)

Per Adamsson
(g)RASsERA (8)
GLAS(S)BaR (7)
*KLAVER(E)T (1)
(S)TENStOD (20)
TURNERA (28)