Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholms lokalmästerskap 2007  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
REJVARE (2)
STAGNI(N)G (2)
*RASTReR(A) (1)
LUThE(R)aN (3)
lÖVTUNN (1)
(S)TILSORt (5)

Nils Berner
TIONDEL (15)
KREmERA (4)
SkULDRA (8)
VÄKTARe (5)

Gunnar Andersson
ORENSaD (13)
SNIdARE (68)
ST(R)EBeRI (3)
R(A)STNING (19)
kANTS(T)EN (8)
TORSDAG (19)

Henrik Jonés
SnÖBLIND (1)
*HEmATOM (1)
SLiNDER (21)
TReSPAN(N) (10)
SluTSTR(ID) (1)

Håkan Nord
ANdELIV (2)
PaRTISk (5)
KAN(I)sTER (28)
ELsEVIR (3)
KVARTER (6)
MISSaLE (7)

Johan Rönnblom
SpÄN(N)ARE (2)
AV(S)KÄRmA (1)
SKANdER(A) (30)
VÄLmENT (2)

Johan Berner
HJuLAXE(L) (1)
SMAkRÅD (3)

Elisabet Claezon
BANKetT (2)
(M)AkuLERA (2)
aVISERA (34)
KLiSTER (16)
LåNgL(ED)IG (1)

Erika Jonés
SKILJaS (2)
(E)NAKTArE (8)
STIlREN (36)
*HARISSa (1)
*LIKStEL (1)
(S)IMULErA (4)

James Reimdal
SIErSKA (9)
SENTERA (41)
BARNLöS (6)
GOTISKa (5)
SID(O)GREN (5)
STRANDA (45)
TRoNSAL (30)
T(R)ÄKLOsS (1)

Martin Bender
sOLSIDA (17)
MAT(S)EDEL (10)
ISGLASs (3)
OSpELAD (8)
ÅTERfAL(L) (1)
SKRiNNA (17)
RENDERa (18)
SAMtALA (1)

Ida Nord
uTDRIVA (1)

Claes von Hofsten
*STENStOL (1)

Eva Hedman
OSALTAD (11)
SLYnGEL (2)

Tove Lundeberg
bISÄTTA (2)
ENTREs(O)L (6)
SEGrARE (24)

Jannike Molander
EDITErA (29)
sAmLARE (20)
DELSEge(R) (2)

David Brandell
MyGLARE (5)
HARNeSK (6)
EgENART (16)
REAkTOR (6)
ISVA(T)TEN (8)
SIdRUTA (10)
hAITISK (6)
OMäTTAD (1)
LIfTARe (21)
KÄTtARE (12)

Fredrik Hansson
STREbER (7)

David Lundin
BEVISTA (10)
ESkADER (11)

Karin Anderberg
sNATT(A)RE (34)
OMRäkNA (1)

Anna Andersson
ANLÄgGA (1)

Maria Åslund
SVARArE (8)
DRÖnARE (6)
(U)PPKOMmA (1)
*SERbIK(S)A (1)

Andreas Sundberg
AEROSTa(T) (10)
STeARIN (92)
RETINaL (31)
LAsRING (8)
PILSNEr (6)

Per Adamsson
RETSINa (59)
(P)ARASOLL (3)
sELLERI (9)
TREsTEG (8)
HANTeRA (24)
*SKROTIG (3)