Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SNÖÄNGEL Cup 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Niklas Elmefjäll
ANTITES (26)
(S)OLODANs (5)
A(T)LETISk (7)
*SKaLTON (4)
(S)ERGeANt (7)
EROTISK (20)
RADIErA (16)
lANDERI (23)

Gunnar Andersson
(K)AMeLSTO (3)
SM(I)NkARE (3)
vINRUTA (8)
SNARVEl (1)
RENODLA (23)
LAMINÄR (2)
SIN(G)AlES (11)

Henrik Jonés
pORSLIN (5)
SLIPERI (4)
K(A)rMSTOL (5)
SoLSTÅN(D) (3)
PaDDLIN(G) (1)
MISStRO (10)

Håkan Nord
MOtDRAG (2)
DADAiST (7)
IRRSKEN (2)
INRI(N)GAD (2)
STIRRiG (8)
MaTSKED (14)
S(T)IlSORT (5)
StAMCEL(L) (2)

Johan Berner
OUTreDD (3)
TARA(N)TEL (18)
BARkASS (2)
UPpRÖRA (1)
SALTKAR (7)
(K)LAPpTRÄ (1)
STUDERa (53)

Lars Ivansson
STOrSK(O)T (1)
RiSkERA (32)
TRuBBEL (1)
MaT(E)RIEL (5)
O(G)ENERAd (8)

Ida Nord
HaLsTER (17)
NERrESA (14)
SKINGRA (11)

David Isaksson
INRINgA (9)
SkÖtSAM (3)
SENATOR (57)
TäNKARE (15)
InSPARK (4)

Ylva Wändahl
GNIDArE (14)
*SKROTiG (3)

Jannike Molander
(S)kÄNDARE (8)
DOMINAN(T) (6)

David Brandell
*sNEDLU(G)G (1)
I(N)DIkERA (9)
HA(N)DSLAg (3)
FRILANs (8)
TrOLLER(I) (4)

Pia Mattsson
TATTarE (16)
STRÖARE (12)
LINDAnS (11)
ANDäKTI(G) (1)

Fredrik Hansson
BARSToL (11)
*NERKOM(S)T (2)
FRAMSiD(A) (5)
sKr(O)TARE (5)
SErENAD (20)

Inger Wingård
MATRAst (4)
S(L)IPSTEN (2)
ReALTID (20)
*KONsTLA (4)
rEAKtOR (6)

Kristina Granström
SNIDeRI (13)

Lena Vikberg
SKÄGGig (2)
(K)ARLSLOk (3)

Andreas Pejler
SLÖsARE (16)
LaOTIER (29)
MeRIT(E)RA (4)
BADNING (3)
STENVA(L)V (1)
SANDKOR(N) (8)

Johan Eriksson
SÄNDARE (35)
ALKOtTE (9)
(S)TATUERA (10)
rOSTeRI (27)
MARKATT(A) (2)
TRASSlA (24)

Elof Hansjons
FLA(M)BERA (2)
SjÖVeTT (2)
UTRENsA (39)
MASOnIT (8)