Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Uppsala Öppna 2007  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
GRuNDST(EN) (1)
NATTVAk(T) (1)
VALLGR(A)v (1)
STEROID (18)
fRISTAD (19)
LAsAGNE (5)
TR(A)NDANs (11)
EN(s)ITSIG (3)
RESkLAR (11)

Gunnar Andersson
(K)AsKELOt (5)
SENAtOR (55)
mÄSTARE (24)
KNaSTRA (11)
SKiDARE (13)
INTRÄNa (4)
HARPEST (5)
TrA(N)HALS (6)

Henrik Jonés
LASURIt (5)
TIGrE(R)AD (9)
FRISTDa(G) (1)
MArITIM (1)
*SIT(T)RINg (1)
VILDrOS (3)
*EVIDErA (1)

Håkan Nord
DIAStAS (3)
SEKUNDA (6)
FOLiAnT (6)
KASSERa (25)
SVENDOM (3)
ONaNIST (11)
SKRyNKl(A) (2)
FUN(K)ROcK (1)
DISiG(H)ET (2)
SÄNDARE (34)
dEKANUS (7)
AGITERA (24)
sEDESAM (3)

Johan Berner
vA(R)EFTER (2)
RELAtIO(N) (19)

Ida Nord
SNuSARE (38)
KRySSAR(E) (4)
SARDeLL (11)
RENTUN(G)A (4)
ROSSlIG (5)

Eva Hedman
SENTIDA (43)
VIDTALA (2)
MANSGRi(S) (9)
BAMSiNG (1)

Elisabet Bruzelius
BORGARe (8)
KASSerA (25)
AVRINNa (3)

Jannike Molander
SToRHET (14)
DOSErIN(G) (8)
TRaDERA (35)
(STING)SLIGhET (1)
*InLOSSA (1)

David Brandell
aRVGOdS (3)
FÖR(E)NLIG (2)
TAGANDe (5)
NoTBLAD (6)

Fredrik Hansson
Sp(A)tSERA (15)
fLaMMIG (1)
FeLSTEG (4)
VASELIN (4)

David Lundin
FRItERA (17)
VÄlTAL(I)G (2)
FORNSAK (1)
(UT)TYDNINg (2)
REALLÖN (2)
*hULLIG(A)N (1)
iSOLERA (45)

Inger Wingård
TURNERA (28)
LUNTARe (29)
TROSvIs(S) (3)

Måns Eriksson
PARDANS (6)
StILREN (35)
RETsINA (58)
BRO(S)PANN (2)
REDNINg (8)

Roland Olsson
ut(R)ADERA (9)
SPANIEL (6)
ST(R)IMMEL (1)
JONisER(A) (2)
ANMODER (10)
KANTSåG (1)
SAXSKÄR (1)

James Lund
AXpLOCk (1)
(S)ATSNINg (7)
BeFÄNGD (2)
HAMRINg (2)
FRÅNSiD(A) (1)
GRAvS(T)EN (12)
ÄDeLOST (4)

Kristina Granström
SpÄCkAD (1)

Karin Anderberg
JoRDMåN (1)
SLÄNTrA (21)
MARKANT (9)

Lena Vikberg
BARNSl(I)G (8)
(S)ANnDRÖM (3)
SPARLÅG(A) (3)
*GRÖTRiS (2)
RIKTARE (18)

Andreas Pejler
SKRiNNA (15)
(T)RIMNING (3)
TRA(S)SeNT (24)
RIsTARE (52)

Johan Eriksson
STATUER(A) (9)
ÄNdeLSE (3)
STENART (7)
SIKTaRE (20)
SNAT(T)eRI (33)
SNOTTra (30)
PELIKAN (2)

Elof Hansjons
LERKRUS (3)
FLOrIST (6)

Anita Mansnerus
FRaNSKA (5)

Gerd Forss
KRÄFTHå(V) (1)
LISMArE (25)

Per Adamsson
TESTN(I)NG (7)
TOLERAn(T) (16)
GNAGaRE (3)
hURRING (1)

Mats Söderlund
HELgDAG (3)
kONTRA(S)T (3)
ANImERA (21)
RESIdEN(S) (3)

Erik Elvers
KONsTIG (8)
HETsARE (15)
SVIRARE (4)

Emma Ekman
*(S)KOStÄLl (1)

Matilda Ekman
sMATTER (11)