Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborg Open 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
P(A)SSGÅNG (1)
v(A)DHELST (2)
oSTERIA (85)
NATTiNE (7)
SySKRIN (2)
iSGLASS (3)
TENSiON (10)
TREdSK(A)S (11)

Johan Berner
(S)EMANTIK (12)
SOLbADA (3)
ROSTARE (33)
UTANdAS (6)
STOR(K)RIG (5)
STOllER(I) (5)
HA(GE)LSKUR (2)
MASSERA (22)
SKAKNiN(G) (4)
DIAMETe(R) (8)
LAnD(S)ORT (32)
INPASSA (7)
V(A)TTNARE (3)
NORDISK (7)

Pia Mattsson
KRINGlA (14)
STRESSa (22)
RISKERa (32)
PASS(A)NDE (6)
Op(A)SSLIG (1)
SOrTERA (54)
STeARiN (94)
*MANSeRa (1)
LeJDARE (4)

Inger Wingård
SARACEN (8)
(S)TAVNinG (6)
DIEtiST (8)
bEKOSTA (14)
(p)ARODISK (1)
STaTION (16)
nATEART (13)
RASAnDE (22)

Måns Eriksson
ZI(N)KSpAT (5)
ELDRIfT (6)
RETSINa (59)
STOPP(A)RE (1)
(S)NATTERI (33)
INNERSt (20)
ANFAdER (9)
(S)eNIORAT (31)
mANIKER (2)
(F)ORMAlIN (2)

Roland Olsson
OBESATt (7)
SKrIAND(E) (7)
SMåREGN(A) (3)
(O)TRENDIG (3)
ANEMISK (8)
(T)anDKORT (6)
(N)ARKOmaN (2)
FANATIs(K) (3)
GARDiST (28)

Tord Eriksson
KNASTRa (11)
*(A)GAVEROT (1)
SEGLINg (5)
RENStAM (16)
REAGERA (10)
(R)ELaTION (20)

Rose-Marie Eriksson
BLANkIS (4)
BLÅSARE (8)
UTd(R)AGEn (7)
PLANTER(A) (19)

Kristina Granström
PLATINA (4)
RETSiNA (59)
StuDS(A)RE (14)
I(N)REdARE (10)

Karin Anderberg
(R)ASTGåRD (2)
PANOrE(R)A (2)
OSPEL(B)AR (1)
BE(T)ONING (3)
SKILDRa (20)
BEKOStA (14)
DE(L)AKTIG (9)
UTFÄStA (1)
FROSS(A)RE (8)
(R)eGNMOLN (4)

Tommy Vaske
EGENART (16)
LEGITiM (7)
ANAK(O)RET (9)
KANDERA (25)
NEDRESA (19)
*NERLÅTA (2)
BINdARE (15)
*GEOStAS (1)
ApANAGE (1)

Mikael Ström
(E)NSILERA (12)
KVaRTER (6)
VÄRDEl(Ö)S (1)
SALtKAR (7)
REOsTAT (27)
PÄRL(B)aND (1)
(S)kOTTARE (16)

Gerd Forss
*SPORTARE (6)
MAizENA (4)
SLATTRI(G) (11)
TUmLARE (22)
KARLsLO(K) (3)

Susanna Niklasson
LINDaNS (12)

Maria Ellfolk-Lasén
BESTYRa (9)
SEPAReR(A) (4)
oRDInAN(D) (2)
bINDSLE (3)
MArSVIN (7)
SAMRåDA (5)