Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholm Open 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anita Marmell
FABRIKö(R) (1)
STRUNTA (23)

Greger Nässén
L(E)kPLATS (4)
KORNSNö (1)
SLINgRA (27)
EXERcIS (1)
tENDERA (39)
ISOTERm (12)
GROTeSK (12)
ERi(T)REAN (9)

Peter Oljelund
ToRNADo (12)
LiTTERA (33)
SlÅTTER (15)
LEDSNAD (4)
PocHERA (1)
RISKERA (32)

Nils Berner
TRANS(F)Er (6)
NOTARIE (53)
KAROlIN (5)
DUALISM (3)
TAKSTOL (3)
(S)TILLsAm (4)
*(B)EFODRAn (1)
(B)ONiTERA (4)
I(N)TUBERa (4)

Niklas Elmefjäll
EDITERA (28)
FiRABEL (2)
DUALIsT (4)
HäRLEDA (2)

Gunnar Andersson
öDeSTRO (5)
DATERaD (6)
HALMTAK (2)
ONANIsT (11)
DAG(S)pRIS (1)
ELISiON (5)
noRDPOL (1)
SiERSkA (9)
SLItBAR (7)
SiDORU(T)A (3)
SPORTEL (6)
EGEnART (16)
STEnFOT (7)

Henrik Jonés
(D)OMINANT (6)
SCeNERI (8)
sATSDEL (16)
(G)RUNDtAL (3)
STÄdARE (37)
SLAD(D)RIG (16)
(G)ROsSIST (3)
dONATOR (3)
*SJÖVaNa (1)
tRE(S)PANN (10)

Johan Rönnblom
KRoNTAL (9)
RENDeRA (17)
fORNSTO(R) (2)
FELsTAV(A) (2)
ASTeROI(D) (20)
lUTSPEL (1)
ÅRSBASi(S) (1)
(S)CHAVOTT (1)

Johan Berner
BEDRaGA (6)
*StROsSA (3)
ORImMAD (1)
fASTHET (4)
TROLIG(E)N (5)
ANAPEsT (6)
ARSENiK (21)
LANDFAS(T) (6)
kITTOST (1)
(R)AKETbAS (3)
SAuDISK(A) (3)

Björn Ericson
PoLENTA (11)
SkALARE (20)
KORNBOd (2)
KATOLSk (1)
SkO(L)RESA (18)

Torbjörn Holmquist
SMiTARE (35)
ÄLSkARE (10)
KVALSTEr (7)
SVÅRmoD (3)
AZERiSK (20)

James Reimdal
tADLARE (22)
VANS(I)nNE (1)
KITT(L)INg (2)
SA(N)dSTEN (25)
UNDERAR(T) (8)
DITReSA (52)
ETTIDEN (7)

Martin Bender
LIDNER(S)K (11)
EN(S)ARTAD (15)
FöR(T)ÄTAD (1)
TARMBeN (5)
nERkORT(A) (4)
FRAsERA (10)

Caitlin Mooney
POLENtA (11)
pLÄDERA (5)
(T)RIANGEL (13)
FLoRETT (3)
TURNERA (30)

Eva Hedman
AVI(G)SiDA (3)
SJUMILA (1)
HALmBAL (3)
MiLSTEN (16)
HORNIST (8)
mEGALIT (4)
LEKTIOn (13)

David Isaksson
URTAVLA (2)
TECKnAD (2)
RESOlUT (12)
nÄrSALT (6)
OBESATT (6)
BESUDLA (3)
MUSIKAN(T) (3)
sNARAST (7)
LADdARE (14)
INFETTa (9)
ANSTORM (20)
ASÄTArE (11)

Tove Lundeberg
EPIsTeL (6)
KÄTtARE (12)
S(K)ÄRNiNG (4)
(V)aNHEDeR (1)
(LÄ)TTSINne (1)
STEROiD (20)
SOnDERa (85)
SLIPARE (12)

Elisabet Bruzelius
KATTSkIT (2)
STRIGlA (14)
HÅR(F)LÄTA (1)
LA(N)dMiNA (4)
SALTERI (63)
SNIDaRE (68)
ORD(I)NERA (18)

Jannike Molander
SPRiNTA (22)
(S)TRIDBAR (16)
KoNSTIG (8)

David Brandell
DUrk(S)LAG (2)
OSTRUkE(N) (4)
(M)INiSTeR (10)
LIGGARE (7)
pILAS(T)ER (10)
RISTArE (54)
STeNGOd(S) (14)
KöTTYXa (1)
LITTERA(T) (8)

Pia Mattsson
MINAREt (31)
KARTELL (2)
SLUDDrA (11)
RETINAL (30)
RETSINa (59)
INhALE(R)A (5)
HAL(K)NINg (3)
SLåTTER (15)
SNIDARE (68)

Fredrik Hansson
FANTAST (7)
tRASSEL (42)
OvE(T)ANDE (4)
SkENBAR (8)
sKÖTARE (13)
SVETTAS (17)
ÅStUNDA (6)
SNIDARe (68)

Inger Wingård
ELrITSA (60)
STORBAk (9)
PUTSArE (8)
kLAnTE(R)I (15)
(N)OTAtION (1)
FöRNEKA (1)
GNiSTRA (33)
KAroTIN (6)

Måns Eriksson
SLAKHET (6)
*PALLATs (1)
*LITERAT(UR) (1)
*(P)RIOTERA (1)
ARTONdE(L) (10)
HUgGARE (1)
*STAR(T)LED (5)
StENRAS (32)
StRI(D)BAR (16)
INVERKA (7)
*SI(T)TKORg (1)
RESPLAN (3)
FLoT(T)aRE (10)

Roland Olsson
SLUTBaR (4)
SKALBAr (2)
RENStAM (16)
sLAGORD (14)
ELEgANT (9)
TÅNGBAD (1)
(K)ONfETTI (1)
STRIGLA (14)
SlOKHA(T)T (1)
STORKnA (20)
SNUSaRE (39)
ANDeTAG (11)
FRUkTAN (5)

James Lund
UtSNITT (3)
OSLITEN (13)
Fö(R)SVAGA (3)
BARNSTO(L) (19)
*OHELgAD (1)
*RORLINA (3)
ORENSAd (13)
INVERKA (7)
KANONma(T) (3)
SENTERA (40)

Kristina Granström
*SuRRARE (1)
(R)EGNmOLN (4)
DRESSÖr (2)
SENKnUT (1)
InDRiVA (7)
dRÄnERA (7)
TiGGARE (13)
(S)MÅReTAS (4)

Karin Anderberg
ARVODeR(A) (3)
TRENdIG (11)
TYCkARE (4)

Anna Andersson
BARNFeST (7)
MASSERA (21)
*LANDARE (6)
SKANDAL (10)
*STAVArE (1)
SKriNDA (23)
MeDLARE (11)
sKRATTA (10)
ENSlING (6)

Maria Åslund
SUMMERa (8)
OsALTAD (11)
BETt(L)ERI (2)
ÖVERILA (2)
VINRUTA (8)
MONTErA (25)
lANSERA (55)

Lena Vikberg
AVTACKa (1)
MÖRDArE (9)
aVRÄKNA (3)
FÖrDELa (6)
AFOriSM (11)

Elof Hansjons
AVRUStA (10)
SP(RÅ)KvåRD (1)
NIONdEL (1)
vILDK(A)TT (2)
TRAnSIT (20)
*SPELRAD (1)
NeRKANT (4)
LANtBRÖ(D) (1)
AN(S)TOrMA (10)
UTBRIS(T)A (9)

Mikael Ström
oSKRIVE(N) (1)
STE(N)REGN (1)
P(I)ANOBaR (2)
SLäNTRa (24)
ENRADIG (6)
ARToNDE (16)
SNöKANO(N) (2)
T(R)ANHaLS (6)
bRISERA (19)
EMPA(T)ISK (3)
METRISk (6)
sKIDRES(A) (11)

Andreas Sundberg
ARGsINT (18)
(O)rOSaNDE (10)
DENSAmM(A) (1)
SONDERa (85)
(NÄ)thANDEL (1)
ReTsINA (59)
*aNEKTOT (1)

Anita Mansnerus
*BLASERA (1)
NEDRESA (18)
STUDERA (53)
INRIKTA (12)

Anders Skjäl
NATTBU(S)s (4)
BläSTRA (6)
NÖD(B)ROMs (1)
(P)REMIERa (5)

Gerd Forss
RETInAL (30)
ORdBLIN(D) (7)
*DOSSErA (6)

Per Adamsson
LANGARE (18)
ORDI(N)ERA (18)
TORSDAG (19)
(B)ETSNINg (2)
oSANNIN(G) (4)
HITResA (25)

Matilda Gnospelius
SLÖSARE (16)
SKrITTA (25)
TOLKaRE (19)
aRABIsK (3)
TRASSEL (42)
FOTVÅRd (1)
TUrISTA (10)
TuLLARE (19)
*SNåLARE (1)
*BIkTARE (2)

Erik Elvers
REnDERA (17)
TITReRA (15)
VADHELST (2)
KANSlER (14)
VÄRDErA (5)

Suncana Smolic
SVISkoN (3)
KlISTRA (26)
LISmARE (26)

Emma Ekman
BROtTAS (13)
(M)iNSTING (3)
(K)oLSVART (6)
guLDRAN(D) (1)
hELSIDA (20)
ORIGAmI (6)

Susanna Niklasson
KaTTFOT (5)
BaSTANT (7)
GLAS(S)bAR (7)
(S)TRATEGi (11)
(H)aLSBAND (2)

Maria Ellfolk-Lasén
MEtaSTA(S) (8)
INRIStA (41)
SÅrANDe (9)
REsANDE (16)
AVKoRTA (10)
BARLAST (8)
mUSIKAL (3)
TANDVAL (6)
JäNKARE (1)
SAMTLIG (3)

Alexander Prytz Hedström
TRAG(G)LIg (1)
SOVRInG (2)
TAgNING (4)
REALiST (51)
(O)kLARHET (2)
bLÖDaRE (2)

Matilda Ekman
rOSTERI (27)
SMÄLL(A)RE (6)
BRoTTAS (13)
FlADDRA (9)

Zakarias Jonsson
orGELT(O)N (3)
gLASBOR(D) (4)
FÖreTAG (5)
FRANSIG (5)
DONaTOr (3)
AVEL(S)STO (5)
ViLSTOL (2)
TORRVED (5)
AXELbAN(D) (1)

Marie Jonsson
TIDsRAM (13)
SAMTIda (9)
VaDDERa (3)
STORVIlt (6)
SLUTSTEG (2)

Malin Ståhlner
SLAdDIS (1)
KASTARe (37)
INAlLES (12)
GALLRI(N)g (5)
RISTARe (54)
(D)EMOLERa (7)