Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Jernrikes Cup 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Berner
ISTeR(B)UK (2)
bARNLEK (8)
(T)ANKENÖT (2)
SKÄ(R)nING (4)

Christian Andrén
SPRiNTA (22)

Andreas Pejler
*OpINERA (2)
(S)TaNSARE (20)
STATERa (16)

Johan Eriksson
ANDJaKT (3)
SALTKAR (7)
(R)UTERDAm (1)
*BILSK(A)Da (1)

Erik Elvers
ISOlERA (46)

Johannes Olofsson
DELSTAT (19)
SKaLARE (20)