Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Mazarin-Cup 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
LADDARe (13)
SeXTETT (3)
(N)OsSEROT (6)
ÖRTSALT (7)
SNITSLA (9)
ÅvERKAN (2)
(M)ARKPRIS (1)

Håkan Nord
ROMAN(i)ST (8)
KRYDDIg (1)
UnDANTA (5)
TANdRAD (5)

Johan Berner
AUKTIOn (10)
ANSTåND (5)
LATiNER (30)
SOTNING (5)

Elisabet Claezon
STEARin (87)
HALSTRA (5)

Ida Nord
*HÖrNTOM(T) (1)
NEDTONA (6)
(O)RtSNAMn (2)
LEXIKON (3)

David Isaksson
BANTARE (14)
SKRInDA (23)
SENTIDA (43)
BELAMRa (4)

Tove Lundeberg
DOMpT(E)RA (4)

Jannike Molander
rÄdDARE (5)
STICKig (3)
TORNERA (32)

David Brandell
TRASsEN(T) (24)
RENrASI(G) (9)
BILStOL (3)
EREK(T)ION (4)
SVETS(A)Re (9)

Karin Anderberg
FÄSTYtA (1)
REALIST (50)

Anna Andersson
AVRUnDA (7)
ESPRESSO (1)
STATARE (30)
KLANTIg (7)
KRINGLA (11)

Maria Åslund
SKONErT (12)
*BERgSaL (3)
*GRÅvITT (1)
ARGsINT (18)
SPRInTA (22)
STRAnDA (41)
RENSeRI (11)

Lena Vikberg
FRISTAD (19)
KRISTNA (24)
FÖRSeNA (10)
RESVaNA (3)

Andreas Sundberg
RAKNING (3)
SEREnAD (18)
ANSToRM (18)
KrISTEN (18)

Per Adamsson
STORKAP (2)
POLARIS (8)
FLUMmAR(E) (1)

Matilda Gnospelius
STIGARE (41)

Erik Elvers
*vELaNDE (1)