Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Ålands Ärtiga Öppna 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Berner
*GaSTaNK (2)
ADA(P)TERA (7)
GA(T)STUMp (1)
SKOLPEn(G) (2)
LoTTERI (26)

Karin Anderberg
INDIsKA (9)
OR(D)INERA (17)
(L)ITENHET (5)

Anita Mansnerus
LaSTARE (40)

Anders Skjäl
TäNKARE (15)
FÖRdELA (6)
ÅLFISKE (1)
HELTAKt (2)
BOLSTeR (7)
ÅTErIG(E)N (1)

Gerd Forss
FROTt(E)RA (8)
TRÖs(T)ARE (5)