Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Söndagsscrabble 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
BaStION (16)
KLANDER (11)
TIDS(R)ESA (18)
STRATEG (17)

Gunnar Andersson
RaDIERA (14)
(P)SALTaRE (3)
SYMFONI (1)
ViRULEN(S) (1)
INDrAGA (7)
PaN(T)EISM (4)

Henrik Jonés
STaTLIG (10)
(G)OMSPALT (2)
IDvATTE(N) (1)
SATUREr(A) (6)

Johan Berner
ELIDERA (20)
REGERI(N)g (1)
LAND(F)AST (6)
LATINsK (9)
ELEgANT (8)

Caitlin Mooney
SeNTIDA (43)
TRONSAl (27)

David Brandell
SNoRKLa (14)

Fredrik Hansson
JORDART (5)
StORHET (14)
aRTEGEN (13)
*kROSSAD (2)
STREbEr (7)
ME(T)ODIsK (6)

David Lundin
SARDISk(A) (6)
FRAMTiD (4)

Inger Wingård
UtSPeLA (1)
OSKOLAD (2)
BALLONG (5)

James Lund
SNARLIg (4)
*I(N)GlASAD (5)
ELRITSA (58)
TÄNKARE (15)
NATUR(G)As (5)
mÖBLERA (3)

Per Christensson
STEnART (7)
LÖPAnDE (5)
HÄRLEDa (2)
UNGrArE (8)

Karin Anderberg
tRONSAL (27)
SEnTIDA (43)
VE(N)DETtA (1)
FRaMTaND (3)

Anna Andersson
ANSLUTA (12)
KLISTRiG (4)
PORSLIN (4)
*OfRÄNDE (1)

Andreas Pejler
STIRRIg (6)
ATENARE (18)
(I)NDIKERa (9)

Johan Eriksson
FuNDERA (11)
GuSKARE (4)

Per Adamsson
*hABITaT (2)
TErTIAl (7)
ELdSTO(R)M (8)
KOLLeGA (2)
NORDiSK (7)
KÄRESTA (6)
DELiRAN(T) (22)

Matilda Gnospelius
*TVINGARE (2)
LITTERA (31)

Erik Elvers
HALSR(I)Ng (4)
*REPIg(H)ET (1)