Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Upp Till Kamp 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
*GNIsSLI(G) (1)
ToRRDIS (6)
KNEGARE (8)
ARmbAND (5)
ELÄNDIG (3)

Patrik Grönvall
*ÖVERtAL (1)
sKOnARE (27)
k(R)OSSARE (6)

Måns Eriksson
SKRINDA (23)
RULLSTe(N) (5)
ARTIKEL (15)
FASOnER(A) (4)
M(O)UsSErA (13)

Roland Olsson
(R)ELATIOn (20)
FASTHET (4)
BRaNDIg (2)
STAtERa (16)
ÖDeMARK (1)
OFRUSeN (1)
SELOTI(S)M (6)
HALVTO(R)R (3)
BRÄKAN(D)E (1)

Tord Eriksson
LÄ(G)ERElD (3)
FRISERa (21)

Rose-Marie Eriksson
SMÅLANd (6)
VINGLAR(E) (4)
HÖRSÄ(G)En (2)
MaNSGrI(S) (9)
RIStARE (54)

Mikael Ström
RE(A)VINST (11)
STIgNI(N)G (2)
T(R)ÄPAnEL (1)
O(S)ÄNKBAR (1)
LINdARE (32)
ETERNIT (7)
K(A)RMSTOl (5)

Susanna Niklasson
(L)ANDsORT (29)
PETTINg (2)