Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
ABC CUP 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
SALDERA (29)
INSALTA (14)
*TRUGARe (3)
REOStAT (27)

Claes von Hofsten
STuDERA (51)
(K)ORtSPEL (4)

Ylva Wändahl
*MINGLARE (1)

Tove Lundeberg
PUnKtER(A) (4)
SEGRARE (24)
tIDELAG (5)
STAtARE (30)

Kajsa Bergman
KäTTARE (10)
OPERERA (11)
SORtERA (50)

Andreas Sundberg
HAl(V)BROr (1)
(K)ANISTEr (27)
(R)INGDAnS (9)
SERENAd (18)
KINAmAT (2)
MASk(N)ING (4)

Mats Söderlund
OPTImAL (2)
pARTISA(N) (8)

Susanna Niklasson
tORDErA (11)
RUiNERA (16)

Zakarias Jonsson
RENdERA (17)
SYNdaRE (13)
PoLA(R)OID (3)

Marie Jonsson
MUNTLIG (2)
iNSPELA (13)

Kerstin Bergström
MORDISK (10)
BINDaRe (14)
SLÄNTRa (21)

Niklas Estensson
ERODERa (18)
LIKnA(N)DE (4)
HaLSTER (15)

Annelie Gredander Ladó
SLÄNTRA (21)
*SKALDER (1)
jONG(L)ERA (4)
S(T)orSTAD (15)
sNA(T)TERi (33)

Malin Ståhlner
sIMMARE (10)
SÖDERUT (2)
nOTBLAD (6)

Lisa Rosén
*MOLNIGT (1)