Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Aura Cup 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
SÖKANdE (10)
STAdSBO (9)

Johan Berner
pOPSÅNG (1)
*öSTEROM (2)
BIL(D)STOD (3)
STO(R)SLAm (3)
*PLANE(T)äR (2)
(V)IStELSE (1)

James Reimdal
OtURSAM (7)
(T)RANDANS (11)
BORSTEn (10)
VÄKtARE (5)
AVSKÄRA (1)
MÅnSTEN (2)
*SOLETÄr (1)

Pia Mattsson
STRaNDA (41)
KArISMA (2)
DIKTERa (22)
TOrkUGN (1)
OTANDaD (4)

Inger Wingård
MASURKA (1)
tRAILER (5)
FArOZON (1)

Karin Anderberg
RUNDR(E)sA (10)
MAsKROS (5)

Anna Andersson
STIFTARE (9)
TITTArE (19)

Maria Åslund
SToRBAK (9)
EPIKURE (1)
BIlLASt (3)
ANGLISt (4)
*ANAKROn (1)

Andreas Sundberg
(K)APRIfoL (1)
aVlIDEN (5)
SIgNERA (44)
MATSeDe(L) (10)
(TA)LaRSTOl (1)

Anita Mansnerus
RÖStE(T)AL (4)

Anders Skjäl
SATSDeL (14)
SENATOR (55)
ROC(K)bAND (1)
(F)RESTARE (13)
TRÅD(S)MaL (9)
S(K)OSNÖRE (3)
MILsTEn (16)
*DITLAgD (1)
*TRESLAG (2)

Gerd Forss
PÅTALAN (2)
NOTARIE (52)
BLIXTrA (2)
*RENSAD(E)L (1)
RASTn(I)NG (17)
jAKANDE (3)
LANDERI (22)
VÄRDeRA (5)

Andreas Ericsson
ROVLanD (3)
RENODLA (22)
FRITaGA (6)

Erik Elvers
gRISSLA (13)

Emma Ekman
TADLARe (22)
ERoSION (6)
TRÖtTSA(M) (3)
MoRAKNI(V) (2)
FRAMbEN (2)

Maria Ellfolk-Lasén
REALIST (49)
GOLFARE (7)
GRISMAt (4)

Malin Ståhlner
TRä(D)GåRD (1)
BROdERA (13)
BAttERI (20)

Stefan Sjöblom
MoNSTeR (15)

Michelle Silverglantz
lUTTRAD (9)
OSTaDIG (18)
RovLAND (3)
INL(E)DARE (9)
KAMERAl (3)
ÖVERDeL (2)

Pia Sjöblom
LiNIMENT (2)