Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
KATTFOT Cup 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
*DEKaTUR (1)
SEPTIMA (3)
rESVANA (3)
(S)NÖSTORM (1)
BOrNERA (5)
PITEÅBO (1)
FAD(E)RLIG (5)
H(A)NdfAST (4)
OMSÄTTA (8)
LINDARE (33)
R(E)LATIoN (20)
sODOMIT (3)

Håkan Nord
ROLLI(S)Ta (6)
(M)ILdRING (3)
PLISTER (5)
STäDARE (38)
AVSPÄND (2)
K(A)NtONAL (1)

Johan Berner
*TILLG(I)Va (1)
STaTARE (33)
FINST(I)lT (2)
DAnSARE (53)
KLIpPAR(E) (2)
RåDIgHE(T) (2)

Rasmus Möllby
TRAVeRS (9)
STUDErA (55)

James Reimdal
SÖDERkI(S) (4)
BATTERI (22)
B(A)STKJOL (1)
AnSTORM (20)
(M)INUSkEL (1)

Veronica Sjöberg
INRISTA (41)

Inger Wingård
SnoTTRA (33)
KORThUS (3)
S(T)ANdERt (23)
MaDEIRA (10)

Karin Anderberg
TUNGrOD(D) (4)
ÅRsKALV (3)
FADERLÖS (3)
DIKT(A)mEN (2)
vERSION (11)

Andreas Pejler
rENrITA (24)
SNARLIK (8)
RENdErA (18)
FINnARE (4)
RENoDLA (23)
sPRITTA (8)
SITTBEN (3)

Johan Eriksson
OSLAGEn (12)

Mikael Ström
DRÄtSEL (8)
OsTERIA (84)
B(Ö)LDPEsT (1)
rEAVIN(S)T (11)
S(A)LIGHET (9)

Andreas Sundberg
INrÄTTA (22)
MeDELST (3)
ORGAnzA (2)
ERINrAN (17)
aNATOmI (4)

Andreas Ericsson
SLÖSARE (16)
TORNeRA (36)
SJASKIg (1)
MODE(R)LöS (2)

Erik Elvers
O(R)DbLIND (7)
KALENdE(R) (4)
MONSTER (16)
(A)vSTYRkA (1)

Emma Ekman
aRGSINT (19)
LOTTERi (28)
SENIORAT (31)
TÅGRESA (8)
RUSTNI(N)G (7)