Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
NAM(N)SDAG Cup 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
(S)NITsARE (18)
oRDINaT(A) (10)
DRESSIn (19)
kNUSSEL (2)

Johan Berner
TORRAkA (3)
SANITeT (16)
KnATTER (15)
MORALiS(T) (11)
OVIKTIG (2)
MiSSTAG (5)
ObILDAD (3)
STAdGAR (10)
BASTIoN (17)

Elisabet Claezon
SOPKVAST (1)
(P)ARISARE (8)
SPÄNSTa (4)

James Reimdal
ALKOTTE (9)
SPARlÅG(A) (3)
S(T)RUTTIg (1)
LAOTISK (3)
LaTINER (33)
mINARET (31)
tATTARE (16)
LEkANDE (6)

Claes von Hofsten
BrON(S)ErA (5)
StATION (16)
TALLBiT (1)

Veronica Sjöberg
MUsIKEr (4)

Tove Lundeberg
eDITeRA (30)
vAlSARE (15)
liNOLJA (3)
TUrNERa (30)

David Brandell
SpRITTA (8)
AVRUNda (7)
FReSTA(R)E (16)
STENInG (11)

Måns Eriksson
sALDERA (31)
PRAsSLA (12)
UT(S)LAGEN (13)

Roland Olsson
FO(R)MSaND (3)
ROTUNDA (9)
S(Y)LTnInG (1)
PlANErA (12)

Karin Anderberg
ISOLErA (50)
DRE(S)SeRA (17)
REGN(S)KUR (5)
SNATtRA (32)

Anna Andersson
STRANdA (46)
(S)TRÖVARE (2)

Andreas Pejler
STrEtIG (6)
*IN(D)RAGEN (2)
ANDRAKe (14)
DERIVAT (10)
SPElMAN (5)
STAdION (27)

Johan Eriksson
guLDPRIS (3)
KAnDERA (25)
REnODLA (23)

Elof Hansjons
(B)rEDSIDA (9)
LaNSETT (22)

Anders Skjäl
BISSERa (3)
GAELIsK (9)
MYSKOxE (1)

Gerd Forss
TEOLoGI (5)

Matilda Gnospelius
STUDERA (55)
DItrESA (54)
MOTVÄrN (1)
RINGARE (28)
AvTRYCK (1)

Erik Elvers
(K)AStRERA (15)
PARDANS (7)
RENDERA (18)

Suncana Smolic
*DANSSKO (6)
lASTArE (40)
IDROTTA (17)
TRAKTAT (2)

Emma Ekman
HALMbAl (3)
SLUtAKT (4)
JoRd(B)RUK (1)
KoLMILA (2)

Zakarias Jonsson
ROTÄNDA (8)
AVLäS(A)RE (2)

Michelle Silverglantz
skJORTA (7)
EdERInG (3)
UT(B)rISTA (9)
DETONIK (3)
ORd(K)LASS (5)